Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

27 maart 2018
|
0 Comments
|

Via de werkkostenregeling (WKR) zijn onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mogelijk. De regeling is sinds 2015 verplicht en onlangs geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het Kabinet een aantal standpunten inzake de WKR bekend gemaakt.

Bloemen

Vrije ruimte voldoende

Een werkgever mag 1,2% van de loonsom besteden aan belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Boven deze grens moet over het meerdere 80% eindheffing worden betaald. In de praktijk blijkt slechts 3% tot 4% van de werkgevers, met name grotere, ook daadwerkelijk eindheffing verschuldigd te zijn. Het kabinet vindt de huidige vrije ruimte van 1,2% dan ook voldoende.

Oorzaken overschrijding

Wanneer de vrije ruimte toch wordt overschreden, blijkt dit veelal veroorzaakt te worden door personeelsfeesten en bedrijfsjubilea.

Tip: U kunt dit voorkomen door deze festiviteiten op de werkplek te organiseren. Er geldt dan een nihilwaardering, ofwel de festiviteit is onbelast en gaat niet ten koste van de vrije ruimte.

Minder administratieve lasten

De WKR heeft tot nu toe nauwelijks tot minder administratieve lasten geleid. Om dit te verbeteren zal worden geregeld  dat vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een gerichte vrijstelling geldt, niet langer hoeven te worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Dat moet nu wel en leidt tot overbodige administratieve lasten.

Verstrekkingen op de werkplek

Er bestaat momenteel een verschil in fiscale behandeling van verstrekkingen op de werkplek en verstrekkingen daarbuiten. De staatssecretaris gaat in overleg met het bedrijfsleven om te kijken naar een oplossing voor dit knelpunt.

Maaltijden

Bekeken wordt ook of het voordeel van verstrekte maaltijden via een steekproef kan worden vastgesteld. Ook dit zou aanzienlijk minder administratie betekenen.

Normrente

Voor personeelsleningen wordt overwogen weer een normrente in te voeren, zodat de werkgever niet hoeft uit te gaan van een marktrente.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...