Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

21 februari 2017
|
0 Comments
|

Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen in aanmerking komen voor de exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wist u dat deze subsidie er ook is voor zonnepanelen? Er moet dan wel sprake zijn van grootverbruik. Binnenkort gaat de openstellingsronde voor de SDE+ weer van start.

Voor kleinverbruikers die investeren in zonnepanelen zijn er tegemoetkomingen. Ook grootverbruikers kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de vorm van de exploitatiesubsidie SDE+. In het kader van hernieuwbare elektriciteit is deze subsidie mogelijk voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van meer dan 3*80 A op het elektriciteitsnet. In het kader van hernieuwbare warmte is subsidie aan te vragen voor ‘Zonthermie met een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW’, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.

Let op!
Voor fotovoltaïsche zonnepaneleninstallaties in veldopstelling is meestal een omgevingsvergunning nodig. Is dat niet nodig, dan moet u dit kunnen aantonen door relevante documentatie mee te sturen bij uw aanvraag voor de SDE+ subsidie.

Openstellingsronde

In 2017 zijn er twee openstellingsrondes − een in het voorjaar en een in het najaar − voor de toekenning van de subsidie voor duurzame energieproductie. De SDE+ ronde voor het voorjaar loopt van 7 maart, 9.00 uur tot 30 maart, 17.00 uur. De openstelling verloopt in drie fases, waarbij per fase het fasebedrag oploopt. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard.

Let op!
Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen moet uw aanvraag volledig zijn. Het bij de aanvraag toevoegen van een haalbaarheidsstudie kan daarbij verplicht zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft speciaal voor de voorjaarsronde een brochure opgesteld. Daarin leest u precies wat de subsidie voor duurzame energieproductie inhoudt en wanneer en hoe u daarvoor in aanmerking komt.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...