Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!

Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!

17 januari 2017
|
0 Comments
|

Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient.

Toepassing KOR

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van de voorbelasting) verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor KOR. In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Voorbeeld

Btw over omzet € 2.500
Betaalde btw € 1.250
Verschil € 1.250
Omdat dit minder is dan € 1.345 hoeft u dit bedrag niet te betalen.

Let op!
Het bedrag van € 1.250 valt wel vrij in uw winst.

Moet u per saldo een bedrag betalen tussen €1.345 en €1.883, dan bedraagt de korting 2,5 x €1.883 minus het bedrag van de af te dragen btw.

Voorbeeld

Btw over omzet € 2.500
Betaalde btw € 750
Verschil € 1.500
Korting 2,5 x (€ 1.883 -/- € 1.500) = € 957
De te betalen btw bedraagt dan € 1.500 -/- € 957 = € 543.
Ook in dit geval valt het bedrag van € 957 wel vrij in uw winst.

Let op!
De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Een aanvullende voorwaarde is dat de onderneming in Nederland is gevestigd.

Administratieve ontheffing

Kunt u aannemelijk maken dat u de komende jaren niet meer dan € 1.345 btw hoeft af te dragen, dan kunt u ook ontheffing aanvragen. In dat geval hoeft u geen aangifte btw meer te doen, maar heeft u ook geen recht op aftrek voorbelasting.

Tip:
Mogelijk wordt de KOR in zijn huidige vorm binnenkort vervangen door een vrijstelling die alleen afhankelijk is van uw omzet. De Staatssecretaris onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor.

Neem voor meer informatie over de voorwaarden en toepassing van de KOR en de administratieve ontheffing contact op met onze adviseurs.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...