Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw?

Wat betaalt u aan leges bij zelfbouw?

19 oktober 2017
|
0 Comments
|

Voor een omgevingsvergunning betaalt u legeskosten. Die worden gebaseerd op de kosten van het te bouwen pand. Standaard wordt daarvoor aangesloten bij de aanneemsom, maar wat nu als er sprake is van gehele of gedeeltelijke zelfbouw?

Tarieventabel

Bij zelfbouw kan niet worden uitgegaan van een aanneemsom. En dus dient u volgens de tarieventabel die bij de legesverordening hoort, uit te gaan van de prijs die aan een derde zou moeten worden betaald.

Let op! Hierbij hoeft niet te worden uitgegaan van vaste prijzen per onderdeel. U mag uitgaan van een lagere prijs, als dit marktconform is.

Tip: bewijslast bij inspecteurStelt de inspecteur zich op het standpunt dat de door u gehanteerde prijzen voor het berekenen van de bouwsom te laag zijn, dan zal hij dit hard moeten maken.

Marktplaats.nl

Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch. In deze zaak was de inspecteur niet akkoord gegaan met de prijzen die de aanvrager van de vergunning voor zelfbouw had gehanteerd. Deze waren volgens de inspecteur te laag, maar hij kon dit niet hard maken. De aanvrager van de vergunning had zich gebaseerd op prijzen die hij via Marktplaats.nl verkregen had. De rechter ging hiermee akkoord en ging er vanuit dat deze prijzen marktconform waren.

Zelfwerkzaamheid niet gemeld

Heeft u de gehele of gedeeltelijke zelfbouw niet bij de aanvraag van de vergunning gemeld, dan heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen anders als deze gevolgen, zoals hogere legeskosten, in de verordening vermeld staan.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...