Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Wanneer mag u wel inhouden onder minimumloon?

Wanneer mag u wel inhouden onder minimumloon?

17 februari 2017
|
0 Comments
|

Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden of verrekenen met het loon van u werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt. Dit verbod geldt niet voor wettelijk verplichte inhoudingen en voorschotten op het loon. Deze mag u nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.

Wettelijk verplichte inhoudingen

Wettelijk verplichte inhoudingen zijn bijvoorbeeld de loonheffingen, de werknemersbijdrage ZVW, het werknemersdeel van de pensioenpremie en maximaal 50% van de premies Whk of WGA. Deze mag u dus nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt.

Let op!
Bent u op grond van een cao verplicht iets in te houden, dan moet u wel rekening houden met het verbod en mag u niet inhouden voor zover u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor inhoudingen ingevolge een ANW-gat of WIA-hiaatverzekering, inhoudingen voor een personeelsvereniging en inhoudingen van de premie aanvullende zorgverzekering.

Voorschotten

Ook een voorschot op het loon, mag u nog steeds verrekenen, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon. Voorwaarde is dat u de verrekening vooraf schriftelijk met uw werknemer overeen gekomen bent en dat het saldo van het voorschot en de betaling waarop dit voorschot verrekend is minimaal gelijk is aan het netto wettelijk minimumloon.

Tip:
Het verbod op inhouding geldt ook niet voor een beslag dat gelegd is op een deel van het loon van uw werknemer.

Voor huisvestingskosten en zorgverzekering geldt het verbod ook niet, mits voldaan wordt aan de hiervoor gestelde voorwaarden.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...