Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

17 januari 2017
|
0 Comments
|

Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

De meest duidelijke situatie doet zich voor als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dan bent u in fiscaal opzicht altijd partner van elkaar.

Hetzelfde adres plus voorwaarde

Ook kunt u elkaars partner zijn als u op hetzelfde adres staat ingeschreven, maar dan is wel vereist dat u voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:
•u bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten
•u hebt samen een kind of één van u heeft van de ander een kind erkend
•u bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners
•u bezit samen een eigen woning en woont hier ook allebei in
•u bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven, uitgezonderd indien er sprake is van commerciële verhuur
•u bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die u kreeg via de WMO. U bewoont die woning samen met een meerderjarige die ook op dat adres staat ingeschreven
•u was het voorafgaande jaar al fiscale partners

Let op!
U bent geen fiscaal partner meer als u niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven, tenzij u gehuwd bent of geregistreerd partner. Het maakt hierbij dus niet uit of u nog steeds aan een van de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Voordelen fiscaal partnerschap

Als u fiscaal gezien elkaars partner bent, heeft u het voordeel dat u een aantal aftrekposten onderling vrij mag verdelen. De belangrijkste zijn: de aftrek van hypotheekrente, zorgkosten, studiekosten en giften. U kunt deze posten toerekenen aan de partner die in het hoogste belastingtarief valt en zodoende optimaal profiteren.

Tip:
Ook mag u het vermogen in box 3 onderling verdelen. Dit is met name voordelig als uw partner geen of weinig eigen inkomsten heeft en uw partner hierdoor de heffingskorting geheel of gedeeltelijk niet meer kan verrekenen.

Optellen inkomens kan nadelig zijn

Het fiscaal partnerschap kan ook nadelig uitpakken. Zo is bijvoorbeeld de aftrek van zorgkosten gekoppeld aan de hoogte van uw inkomen. Heeft u echter een partner, dan worden beide inkomens opgeteld en kan dit leiden tot vermindering van aftrek. Zoals echter blijkt uit bovengenoemde voorwaarden, kunt u het fiscaal partnerschap slechts in een beperkt aantal gevallen zelf beïnvloeden.

Heeft u vragen over uw situatie? Wij helpen u graag verder.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...