Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek

Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek

14 februari 2017
|
0 Comments
|

Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? Vervroegd afkopen kan vanaf 1 april aanstaande zonder belastingheffing. Dit is echter niet altijd financieel aantrekkelijk.

Krijgt u een uitkering uit uw kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrecht eigen woning (BEW), dan moet u deze gebruiken voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Daarbij heeft u meestal recht op een vrijstelling. Om echter in aanmerking te komen voor een vrijstelling moet u wel ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies betalen. Zo niet, dan is er geen vrijstelling van toepassing en moet u inkomstenbelasting betalen over het rentebestanddeel in de uitkering. Dit is kort gezegd het verschil tussen het bedrag dat aan u wordt uitgekeerd voor de aflossing van uw eigenwoningschuld en de door u betaalde premies.

Einde tijdklemmen

Die zogenoemde tijdklemmen van 15 en 20 jaar komen te vervallen per 1 april 2017. De vrijstelling wordt dan onder voorwaarden ook van toepassing als de 15 of 20 jaar premiebetaling nog niet is verstreken. Verdere details over deze mogelijkheid van voortijdige afkoop van de KEW, SEW of BEW met behoud van vrijstelling volgen nog.

Let op!
In bepaalde gevallen kan de vrijstelling ook nu al benut worden als nog niet is voldaan aan de termijn van 15 of 20 jaar premiebetaling. Een voorbeeld daarvan is het voortijdig afkopen van de KEW, SEW of BEW vanwege een echtscheiding of ingeval van schuldhulpverlening.

Wel of niet aantrekkelijk?

Doordat de tijdklemmen in alle situaties komen te vervallen per 1 april aanstaande, lijkt het aantrekkelijk om uw KEW, SEW of BEW voortijdig af te kopen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Dergelijke producten zijn zo opgezet dat gedurende de hele looptijd het maximale fiscale voordeel aan hypotheekrenteaftrek kan worden benut. Voortijdig afkopen kan, per saldo, leiden tot een negatief financieel resultaat. Dit komt onder andere omdat de kosten van een KEW, SEW of BEW meestal aan het begin van de looptijd vallen, waardoor de door u betaalde premies pas aan het einde van de looptijd volledig renderen.

Bovendien kunt u te maken krijgen met een boeterente van uw hypotheekverstrekker wegens vroegtijdig aflossen van uw hypotheek. Uw bent namelijk wel verplicht om de uitkering uit uw KEW, SEW of BEW te gebruiken voor aflossing van uw eigenwoningschuld.

Tip:
Wel of niet voortijdig afkopen van uw KEW, SEW of BEW? Laat u daarover goed informeren.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...