Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf

Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf

23 september 2019
|
0 Comments
|

De toegezegde lastenverlichting voor het grootbedrijf wordt verder uitgesteld. Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 gaat het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Belastingplan 2019

Overleg

In het Belastingplan 2019 was het verlagen van de tarieven al aangekondigd. Nadat duidelijk werd dat de dividendbelasting niet zou worden afgeschaft, werd besloten de tarieven in de vennootschapsbelasting zelfs extra te verlagen ten opzichte van de voornemens in het Belastingplan 2019.

Belastingplan 2020

In het Belastingplan 2020 gaat de verlaging van de eerste schijf nog steeds door. In 2020 komt het tarief over de eerste € 200.000 uit op 16,5% en daalt in 2021 verder naar 15%. Het tarief van de tweede schijf voor de winst boven € 200.000 blijft volgend jaar echter 25% en daalt pas in 2021 naar 21,7%.

Verlaging van het hoge tarief onzeker?

Of het hoge tarief in 2021 inderdaad daalt naar 21,7% is overigens nog onzeker. Eerder al werd aangekondigd dat de lastenverlichting voor het grootbedrijf afhankelijk is van de vraag in hoeverre er door dit deel van het bedrijfsleven wordt meegewerkt aan een loonsverhoging.

Koopkracht

Een loonsverhoging wordt door het kabinet nodig geacht voor het stimuleren van de koopkracht. Het kabinet heeft hier zelf ook invulling aan gegeven door de tarieven in box 1 te laten dalen en een aantal heffingskortingen extra te verhogen.

Overigens moeten alle voorstellen nog door het parlement worden aanvaard en zijn deze dus nog onzeker.

Heeft u vragen over de tarieven in de vennootschapsbelasting, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...