Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt

Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt

28 maart 2017
|
0 Comments
|

Als u als IB-ondernemer kosten maakt in verband met studie en scholing, zijn deze fiscaal aftrekbaar. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat er een verschil is in het op peil houden van uw vakkennis en het uitbreiden ervan.

Kosten ten laste van de winst

Als u als ondernemer studiekosten maakt om uw vakkennis op peil te houden, zijn deze kosten aftrekbaar van de winst. Dit is vaak het gunstigst, omdat er geen extra beperkingen gelden. Wel uiteraard de normale, zoals het in aftrek brengen van reiskosten vanwege de studie tegen maximaal €0,19/km.

Kosten aftrekbaar als scholingskosten

Maakt u echter studiekosten om uw vakkennis uit te breiden, dan zijn deze niet aftrekbaar van de winst maar kunt u ze in aftrek brengen als scholingskosten. Hiervoor gelden meer beperkingen.

Wat is uitbreiden vakkennis?

Bij het uitbreiden van vakkennis gaat het formeel om het verwerven van nieuwe vakkennis om zodoende uw vakbekwaamheid uit te breiden en waardoor ook de aard van uw producten en/of diensten van uw bestaande onderneming uitbreiding ondergaat.

Let op!

Scholingsuitgaven zijn beperkt tot:
• lesgeld, cursusgeld, collegegeld en bepaalde examengelden
• verplichte leer- en beschermingsmiddelen
Onder andere niet verplichte boeken en reiskosten vanwege uw studie, zijn dus niet aftrekbaar. Bovendien geldt voor scholingskosten soms een maximum van €15.000 en zijn de eerste €250 niet aftrekbaar.

Grijs gebied

Het is niet ondenkbaar dat er studies zijn waarbij u zowel uw vakkennis uitbreidt als op peil houdt. De uitspraak geeft niet aan hoe hiermee om te gaan.

Tip:
U kunt de kosten dan gedeeltelijk van de winst aftrekken en gedeeltelijk als scholingskosten aftrekken. Bij twijfel is vooraf overleg een optie.

Bent u van plan een cursus te gaan volgen of zit u al in een opleidingstraject en heeft u vragen? Wij adviseren u graag hierbij.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...