Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

20 september 2017
|
0 Comments
|

De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu?

1. Tarieven inkomstenbelasting

De gecombineerde tarieven in de inkomstenbelasting wijzigen nauwelijks. Voor Box 1 blijft het tarief voor belastingplichtigen onder de AOW-leeftijd in de eerste schijf gelijk aan het huidige tarief van 36,55%. Het tarief in de tweede schrijf gaat voor hen met 0,05% omhoog naar 40,85%. (Boven de AOW-leeftijd geldt in de eerste schijf 18,65% en in de tweede 22,95%). Het tarief in de 3e schijf gaat eveneens iets omhoog met 0,05% naar 40,85%. Voor de vierde schijf daalt het tarief enigszins naar 51,95%; dat is dit jaar nog 52%.

De derde schijf mag dan iets zijn verhoogd, hij eindigt in 2018 bij een inkomen van € 68.507. Dat is € 1.435 hoger dan in 2017.

2. Btw geneesmiddelen naar het hoge tarief

Als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad worden zonnebrandmiddelen en tandpasta beschouwd als geneesmiddel en daardoor vallen zij momenteel onder het lage btw-tarief van 6%. Aangezien dit een niet beoogd budgettair effect geeft, stelt het kabinet voor dat het lage tarief alleen van toepassing is als er een handelsvergunning is verleend zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet. Dit betekent dat, naast zonnebrandmiddelen en tandpasta, ook andere producten tegen verkoudheid, acne, eczeem en bijvoorbeeld keelpijn onder het hoge tarief van 21% zullen vallen.

3. Schenking bij aangaan of wijzigen huwelijkse voorwaarden

Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt dan de standaard. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van een partner die hij in zijn bezit had vóór het huwelijk in principe buiten de gemeenschap blijven.

In de nieuwe regeling mogen echtgenoten, dan wel partners, zonder gevolgen hun vermogens voor de schenkbelasting samenvoegen in de huwelijksgemeenschap of een verrekenbeding overeenkomen in (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden. Zolang dit leidt tot een meer gelijke verdeling van het totale vermogen (met als grens fiftyfifty) is geen sprake van een schenking.

Er zijn bijzondere situaties waarin wel schenkbelasting is verschuldigd:

  1. Het aandeel van de minst vermogende wordt door de vermogensverschuiving hoger dan 50% van het totale vermogen.
  2. Het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen neemt toe.
  3. Het huwelijk of notarieel samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontsnappen aan schenk- en erfbelasting.

4. Inkeerregeling

De inkeerregeling wordt afgeschaft. Dit betekent dat voor in te dienen aangiften vanaf 1 januari 2018 altijd een boete volgt bij het opzettelijk te weinig afdragen van belasting.

5. Landbouwvrijstelling

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling met de invoering van de ‘Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling’ definitief afgeschaft. In deze wet is een overgangsrecht opgenomen, waardoor betaalde btw voor goederen aangeschaft vóór 1 januari 2018, alsnog (deels) in aftrek kan worden gebracht.

Let op! De voorstellen moeten nog worden geaccordeerd door de Tweede en Eerste Kamer en kunnen dus nog wijzigen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...