Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Toch toeslagen bij gezamenlijke huur?

Toch toeslagen bij gezamenlijke huur?

26 april 2017
|
0 Comments
|

Als u met meerdere personen in één woning woont, bestaat de kans dat u geen recht heeft op toeslagen. Het inkomen van een willekeurige derde kan dan roet in het eten gooien. De rechter heeft deze situatie onlangs teruggedraaid.

Wanneer bent u ‘partner’?

Voor de toeslagen geldt onder meer dat u elkaars partner bent als u met iemand op één adres woont en één van beiden een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar. Dit is bedoeld om in deze situaties samenwoners met kinderen ook als partners aan te merken.

Let op!
Er is echter een uitzondering voor onderhuur. Verhuurt u een deel van uw woning aan een derde, dan is deze dus niet uw partner.

Telt inkomen willekeurige derde toch mee?

Onlangs beoordeelde de rechter een situatie waarbij het inkomen van een willekeurige derde meetelde voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag. In deze zaak had een vrouw met een kind een toeslag aangevraagd. De vrouw had een kamer gehuurd in een gebouw waarin ook iemand anders een kamer had gehuurd. Omdat de vrouw niet de verhuurder was, werd de medehuurder aangemerkt als haar partner. De rechter besliste dat dit niet de bedoeling van de wetgever was en telde het inkomen van de medehuurder niet mee.

Tip:
deze uitspraak is van belang voor alle toeslagen.

Is er dus sprake van twee huurders die geen relatie met elkaar hebben, dan worden zij niet als elkaars partner aangemerkt, ondanks dat er geen sprake is van onderhuur.

Let op!
De site van de Belastingdienst bevat een rekenhulp om te bepalen of u elkaars toeslagpartner bent. Ook deze tool gaat er in bovenstaande situatie ten onrechte vanuit dat u elkaars partner bent.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...