Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Staatssecretaris schuift problemen leenbijstand zelfstandigen op lange baan

Staatssecretaris schuift problemen leenbijstand zelfstandigen op lange baan

25 juli 2017
|
0 Comments
|

Als u als zelfstandige recht heeft op bijstand, krijgt u in eerste instantie een lening. Als deze wordt omgezet in een gift, behoorde dit tot 2017 tot uw belastbare inkomen met alle nadelige gevolgen van dien. Dit probleem is met ingang van 1 januari 2017 opgelost. Dit geldt echter niet voor oude gevallen, dus die van vóór 2017. Het kabinet schuift de oplossing hiervoor op de lange baan.

Bbz

Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) is een tegemoetkoming voor zelfstandigen in financiële problemen. Via dit besluit krijgt men meestal eerst een lening. Blijkt na een tijd dat men niet de mogelijkheid heeft deze terug te betalen, dan wordt de lening omgezet in een gift.

Problemen sinds dit jaar opgelost

Deze omzetting zorgde op zijn beurt weer voor financiële problemen. De gift werd in het jaar van verstrekking namelijk tot het inkomen gerekend, terwijl er per saldo niets meer verkregen werd. Daardoor moest over de gift belasting worden betaald en werd het recht op toeslagen een stuk lager. Deze problemen zijn sinds dit jaar opgelost, omdat de gift niet meer tot het inkomen wordt gerekend. In plaats daarvan betaalt de gemeente eindheffing over de gift. De gift heeft dus ook geen gevolgen meer voor de toeslagen.

Geen oplossing voor oude gevallen

De nieuwe regeling biedt echter geen oplossing voor oude gevallen, ofwel gevallen van vóór 2017. In die gevallen is de gift nog steeds inkomen, met alle gevolgen van dien voor de te betalen belasting en het recht op toeslagen. De Tweede Kamer heeft al diverse keren aangedrongen ook hiervoor een tegemoetkoming te creëren, maar dat zit er voorlopig niet in. De staatssecretaris heeft namelijk laten weten dat hiervoor een wetswijziging nodig is en dat er geen financiële middelen zijn. Hij schuift de materie dan ook door naar een volgend kabinet.

Wat te doen?

Heeft u te maken met vergelijkbare problemen, overleg dan met uw gemeente over een oplossing zolang het kabinet deze nog niet biedt. Dat zou een nieuwe lening of gift kunnen zijn, ter grootte van het verlies aan inkomen dat geleden wordt doordat de oude leningen zijn omgezet in een gift.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...