Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Splits factuur bij een all-in prijs van buffet of barbecue

Splits factuur bij een all-in prijs van buffet of barbecue

30 juni 2017
|
0 Comments
|

Biedt u in uw horeca-gelegenheid of als cateraar een all-in prijs bij bijvoorbeeld een buffet of barbecue? Voor de gerechten en dranken betaalt men dan één vaste prijs. Maar hoe zit het met de btw en welk tarief moet u dan toepassen?

Samengestelde dienst?

Bij een combinatie van goederen en diensten kan er soms sprake zijn van een samengestelde dienst. U levert dan een dienst waarbij ook goederen worden gebruikt of andersom, bij een geleverd goed wordt een dienst verricht.

Let op!
Er is echter alleen sprake van een samengestelde dienst als de gemiddelde consument de combinatie als één geheel aanmerkt. In dat geval dient u het btw-tarief te rekenen over het hoofdbestanddeel van de gecombineerde goederen of diensten.

Diner geen samengestelde dienst

Dat hiervan niet snel sprake is, bleek onlangs voor de rechter. Een slimme horecaondernemer wilde een diner als samengestelde dienst aanmerken. De truc zat hem in het aanbieden van het diner inclusief alcoholische dranken, waarop hij het lage btw-tarief wenste toe te passen. Helaas voor hem ging deze vlieger niet op.

Splitsen

Bij een all-in prijs moet u de factuur dan ook splitsen, omdat u op alcoholische dranken het hoge btw-tarief van 21% toe moet passen. De rechter bepaalde tevens dat de splitsing tegen reële prijzen moet gebeuren. Vraagt u normaal gesproken dus bijvoorbeeld € 2,50 voor een biertje, dan mag u dit bij een all-in prijs niet tegen € 0,50 in rekening brengen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...