Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Reclame zichtbaar vanaf de openbare weg?

Reclame zichtbaar vanaf de openbare weg?

19 juni 2018
|
0 Comments
|

Als een gemeente het wil, kan reclamebelasting geheven worden. Dit kan alleen bij openbare aankondigingen, zoals reclameborden of -zuilen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Is dit niet het geval, kan deze belasting niet worden opgelegd.

Reclame

Ruime vrijheid

Gemeenten hebben een ruime vrijheid voor wat betreft de vormgeving van een dergelijke belasting. Ze moeten echter wel blijven binnen de wettelijke bepalingen. Het begrip ‘openbare weg’ moet dan ook worden opgevat volgens de Wegenwet, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis.

Tilburg in de fout

De gemeente Tilburg bepaalde dat voor de reclamebelasting voor het begrip ‘weg’ aangesloten moet worden bij de Wegenverkeerswet. Dit was vastgelegd in de verordening waarop de aanslag reclamebelasting gebaseerd was. Die vrijheid heeft een gemeente echter niet.

Bedrijventerrein

De betreffende reclame-uiting betrof een bedrijf dat gelegen was op een bedrijventerrein en was niet zichtbaar vanaf de openbare weg. De gemeentelijke verordening was dan ook in strijd met de wet, daarom onverbindend en dus kwam de aanslag reclamebelasting te vervallen.

Zichtbaar

Dat een reclame-uiting zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg, betekent dat deze met het blote oog moet zijn waar te nemen. Dit blijkt uit eerdere rechtspraak. Het zou in strijd zijn met de redelijkheid om te veronderstellen dat een reclame-uiting op grotere afstand ook zichtbaar is door bijvoorbeeld gebruik te maken van een verrekijker.

Heeft u vragen over de reclamebelasting, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...