Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Rapport LHV 'Huisarts en btw'

Rapport LHV ‘Huisarts en btw’

1 maart 2018
|
0 Comments
|

De landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een rapport uitgebracht met betrekking tot de btw bij huisartsen. Het rapport is een handig hulpmiddel voor de praktijk.

Vrijstelling medici

Medisch

Veel handelingen die medici verrichten zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt echter niet voor alle handelingen en er gelden diverse voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de vrijstelling in aanmerking te komen. Het rapport bevat onder meer een handige tabel, waarin voor diverse diensten is opgenomen of ze onbelast zijn en onder welke voorwaarden.

Aftrek betaalde btw

Of een huisarts recht heeft op aftrek van door hem of haar zelf betaalde btw, hangt af van de vraag of hij of zij ook btw-belaste prestaties heeft verricht. Zo ja, dan kan de betaalde btw die daaraan is toe te rekenen in beginsel worden afgetrokken van de verschuldigde btw. Het rapport gaat hier ook nader op in en op de berekeningswijze van de aftrekbare btw.

Samenwerkingsverbanden

Huisartsen werken vaak samen met andere medici. Ook de btw-aspecten hiervan komen aan bod, net zoals het in- en uitlenen van personeel en de btw-gevolgen hiervan. Een apart hoofdstuk is geweid aan de btw-aspecten van de praktijkondersteuner huisarts (POH).

Praktische btw-aspecten

Ook de alledaagse btw-perikelen passeren de revue. Denk daarbij aan de aangifte en aan de tegemoetkoming voor ondernemers die maar weinig btw hoeven af te dragen. Daarbij wordt duidelijk wanneer ook u als huisarts minder of wellicht helemaal geen btw hoeft af te dragen, ook als u deels belaste prestaties verricht.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...