Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Pensioen in eigen beheer? Stel de Belastingdienst op de hoogte

Pensioen in eigen beheer? Stel de Belastingdienst op de hoogte

14 maart 2017
|
0 Comments
|

Weet u al wat u gaat doen met uw in eigen beheer opgebouwde pensioen nu verdere opbouw vanaf 1 april aanstaande niet meer mogelijk is? Afhankelijk van uw keuze, zult u de Belastingdienst hiervan op de hoogte moeten stellen. Dat kan met een speciaal informatieformulier, dat vanaf 30 maart beschikbaar is.

Keuzemogelijkheden

Nu de afschaffing van het pensioen in eigen beheer rond is, is vanaf 1 april geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk. Voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken krijgt u drie jaar de tijd om te kiezen uit drie mogelijkheden:
1.Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
2.Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
3.Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Informatieformulier

Kiest u ervoor om uw pensioen in eigen beheer af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting, dan moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen en wel binnen één maand na de afkoop of de omzetting. Daarvoor dient een speciaal informatieformulier dat vanaf 30 maart 2017 beschikbaar is op de site van de Belastingdienst. Met dit formulier levert u een aantal gegevens aan, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, het tijdstip van afkoop of omzetting en de fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op vier verschillende momenten.

Let op!
Voldoe binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer, aan uw informatieplicht. De Belastingdienst beschouwt uw pensioenaanspraak anders als ‘onzuiver’, met alle vervelende gevolgen van dien.

Het informatieformulier moet niet alleen door uzelf worden ondertekend, maar ook door uw partner. Met deze ondertekening geeft uw partner aan de Belastingdienst te kennen dat hij/zij instemt met de keuze voor afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer. Heeft u gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting, dan moet u in het informatieformulier ook aangeven of u samen met uw partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van deze oudedagsverplichting ingeval van echtscheiding.

Let op!
Heeft u nog een ex-partner die recht heeft op een deel van de pensioenaanspraak, dan zal ook uw ex het informatieformulier moeten tekenen. Per (ex-)partner moet een formulier worden ingevuld.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...