Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

17 januari 2017
|
0 Comments
|

Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.

Ontslagroute

Sinds 1 juli 2015 is er één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Ontslagformulieren

De ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bestaat uit drie delen en kunt u voortaan volledig digitaal via het werkgeversportaal indienen bij UWV. De formulieren deel A en B waren al digitaal en dat geldt nu ook voor formulier deel C.

Met formulier deel A vraagt u een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen aan. Formulier deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Formulier deel C dient ter onderbouwing van de ontslagaanvraag. De aanvraagformulieren kunt u downloaden via uwv.nl/werkgevers.

Let op!
Heeft u alles ingevuld en voorzien van bijlagen, dan moet u de formulieren uploaden via het werkgeversportaal op uwv.nl.

Correcte aanvraag

Wilt u een ontslagvergunning aanvragen bij UWV, gebruik dan steeds de juiste formulieren en zorg voor een volledige aanvraag. De termijn voor behandeling van de ontslagaanvraag door UWV duurt ongeveer vier weken, tenzij er een extra ronde van hoor en verhoor nodig is. Die termijn gaat lopen vanaf het moment dat UWV een correcte en complete aanvraag heeft ontvangen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...