Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Omzetgroei automotive dankzij verkoop gebruikte auto’s

Omzetgroei automotive dankzij verkoop gebruikte auto’s

8 juni 2017
|
0 Comments
|

De groei in de branche trekt aan, maar bij minder bedrijven

De automotive heeft een positief jaar achter de rug. De omzetgroei trok in 2016 verder aan tot bijna 9 procent. In 2015 was de groei nog 5,5 en in 2014 -1,1 procent. Daarmee deed de autobranche het beter dan het mkb als geheel dat een omzetgroei van 7,4 procent telde. De winst nam eveneens toe met 12,9 procent, maar de groei was wel aanzienlijk lager dan in de voorgaande twee jaren.

Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de personeelskosten met 11 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Winstgroei maar bij minder bedrijven

De verkoop van nieuwe auto’s is in 2016 behoorlijk gedaald, vooral door de nieuwe bijtellingsregels die vanaf 1 januari 2016 golden. De autobranche kon echter profiteren van de gestegen verkoop van gebruikte personenauto’s. Het gevolg was dat de omzet fors toenam tot boven het mkb-gemiddelde. De winstgroei bleef achter ten opzichte van het gemiddelde en in vergelijking met de voorgaande jaren, bijna 100% in 2015 en 52% in 2014. Daarnaast lieten minder bedrijven in de automotive een winstgroei zien. Zo daalde het percentage autobedrijven met een stabiele of hogere winst van 79% naar 49%. Hiermee bleef de branche duidelijk achter bij het landelijk gemiddelde.

Hogere kosten, minder schulden

Vooral de personeelskosten en de verkoopkosten (onder meer voor promotie en showrooms) liepen relatief sterk op. De verkoopkosten stegen met ruim 17%, versus 4% gemiddeld. De personeelskosten kwamen 11% hoger uit, versus 0,5% in 2015 en 6% gemiddeld. Dit kwam vooral door hogere loonkosten en kosten voor sociale zekerheid. Aangezien de personeelskosten per saldo ruim een kwart van de omzet bedragen, is dat een verklaring voor de stagnerende winst. Verder bracht de automotive als enige de schulden verder terug: zowel de langlopende als de kortlopende schulden namen af.

Structurele veranderingen

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in het eerste kwartaal van dit jaar weer gestegen, maar het aantal blijft in vergelijking met eerdere jaren bescheiden. Daarbij heeft de branche te maken met een aantal ingrijpende structurele veranderingen, zoals een kleinere vraag naar onderhoud en reparatie en nieuwe spelers op de markt. Om de groei vast te houden, zullen autobedrijven nieuwe initiatieven moeten ontplooien, zoals klantenbinding, merkspecialisme en nieuwe samenwerkingsvormen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...