Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

15 maart 2018
|
0 Comments
|

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies?

Euromunten klok

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 15 uur per week of die werkzaam zijn op basis van een nulurencontract geldt dat de werknemer per oproep, of gewerkte shift, ten minste 3 uur uitbetaald moet krijgen.

Voor de werknemer met een contract van bijvoorbeeld 12 uur per week, geldt dus dat deze voor een werkshift van bijvoorbeeld 2 uur, 3 uur betaald moet krijgen. Voor een werknemer met een nulurencontract geldt dat deze bij een oproep voor werk van bijvoorbeeld 1 uur, 3 uur betaald krijgt.

Let op! Op deze regel geldt een uitzondering. Een tweede oproep mag tot de eerste oproep worden gerekend als de tijd die tussen de gewerkte periodes niet langer is dan de gebruikelijke pauzetijd in het bedrijf.

Voorbeeld uitzondering

Stel dat de gebruikelijke pauzetijd (lunchpauze) 0,45 uur is. Een werknemer is opgeroepen voor een ochtendshift van 9-12 uur, maar hij is al om 11.15 klaar met het werk. De werknemer wordt vervolgens opnieuw opgeroepen voor een shift van 12.00 tot 14.00 uur. Hoeveel uur moet de werkgever hem nu betalen? De werkgever moet de werknemer in dit geval 5 uur betalen. 3 uur voor de oproep van 9-12 en twee uur voor de oproep van 12.00 tot 14.00 uur. Tussen de gewerkte periodes zit een tijd van 0,45 uur, de gebruikelijke pauzetijd.

Als de gebruikelijke pauzetijd bij het bedrijf 0,5 uur was, dan had de werkgever in totaal 6 uren moeten betalen omdat nu de shifts niet bij elkaar kunnen worden opgeteld en als twee aparte oproepen moeten worden gezien. De periode tussen de gewerkte shifts bedraagt dan immers meer dan de reguliere pauzetijd.

Tip: Let goed op de omvang van het te verrichten werk en de hoeveelheid werknemers die je daarvoor oproept en/of inroostert. Bij iedere onvolledige shift moet immers per werknemer wel 3 uur worden uitbetaald.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...