Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

Nieuwe regels bij telefonisch bezwaar Belastingdienst

14 maart 2018
|
0 Comments
|

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als u in bezwaar gaat?

In bezwaar

Laptop

Als u het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kunt u in bezwaar. Bij een gering belang, zoals bij WOZ-zaken, doen belastingplichtigen dat vaak zelf. Bij ingewikkelder zaken is het verstandig om dit door een fiscale professional te laten doen. Als u in bezwaar gaat, moet een collega van degene die de betreffende beslissing heeft genomen uw zaak nogmaals tegen het licht houden.

Telefonisch contact

Nadat u in bezwaar bent gegaan, zal de fiscus u proberen te bellen. In het telefoongesprek zal men een aantal zaken omtrent uw bezwaar met u bespreken. Bijvoorbeeld hoe men het beste met u kan communiceren. De fiscus doet dit bij voorkeur per e-mail.

Schriftelijk contact

Lukt telefonisch contact niet, dan zal men u schriftelijk vragen zelf te bellen. Alleen als u dit niet doet, zal men de communicatie rond uw bezwaar schriftelijk voortzetten.

Bezwaar telefonisch intrekken

Maakt u tijdens het contact met de fiscus duidelijk dat u uw bezwaar wilt intrekken, dan zal men u uitdrukkelijk vragen dit te bevestigen. Daarna ontvangt u deze bevestiging op papier, met het verzoek deze ondertekend te retourneren. Doet u dit niet, dan gaat men ervan uit dat u uw bezwaar toch niet intrekt.

In gebreke stellen

De fiscus moet binnen zes weken uitspraak doen na verloop van uw bezwaartermijn. Haalt men deze deadline niet, dan kan men met u afspreken dat de termijn verlengd wordt. Hiermee hoeft u echter niet akkoord te gaan. In dat geval moet u de inspecteur in gebreke stellen. Dit kan via een formulier dat u kunt downloaden vanaf de site van de belastingdienst (belastingdienst.nl zoekterm ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’). Met dit formulier maakt u tevens aanspraak op een dwangsom als de beslissing daarna nog langer dan twee weken uitblijft.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...