Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

29 augustus 2019
|
0 Comments
|

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

Boeken

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en het financieren van de WW. Zo regelt de WAB dat werknemers vanaf volgend jaar bijvoorbeeld eerder recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag. Ook kunt u een werknemer een langere periode tijdelijk in dienst houden, namelijk drie in plaats van de huidige twee jaar. Enkele onderdelen van de WAB worden later ingevoerd. Het betreft de volgende onderdelen:

1. Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke

Werkgevers kunnen niet eerder dan 1 april 2020 aanspraak maken op een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer.

2. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de kleine werkgever

Deze maatregel wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 ingevoerd. Reden hiervoor is dat het UWV de hiervoor noodzakelijke systeemaanpassingen niet tijdig kan doorvoeren.

Tip! Beide regelingen voor de compensatie van de transitievergoeding worden wel met terugwerkende kracht ingevoerd, namelijk voor transitievergoedingen die tot 1 juli 2015 zijn betaald.

3. Payrollpensioen

Ook het onderdeel van de wet waarin een adequaat pensioen voor payrollers geregeld wordt, treedt later in werking. De ingangsdatum voor dit onderdeel wordt nu 1 januari 2021. Reden voor dit uitstel is dat er nog geen adequate pensioenregeling is voor payrollmedewerkers die gelijk is aan de pensioenregeling van andere werknemers met een vergelijkbare functie.

4. Herzieningssituaties WW-premie

Tot slot behelst de WAB een aantal herzieningssituaties voor de WW-premie. Deze herzieningssituaties houden in dat niet de lage, maar de hoge WW-premie van toepassing is. De volgende twee herzieningssituaties worden uitgesteld; onduidelijk is nog wanneer de invoering daarvan dan wel gepland is. Het gaat om de volgende twee situaties:

  • Het geval wanneer de werknemer binnen een jaar na aanvang van een dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangt vanwege verlies aan arbeidsuren of inkomsten bij de werkgever.
  • Het geval wanneer een werknemer een WW-uitkering ontvangt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever een lage WW-premies is herzien, omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering kreeg uit hoofde van dezelfde dienstbetrekking.

De reden voor het uitstel is dat het UWV nog niet in staat is om de beschikkingen in alle gevallen foutloos te kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...