Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan

Nieuw kabinet pakt Hillen-aftrek eigen woning aan

8 november 2017
|
0 Comments
|

Het nieuwe kabinet wil af van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld, ook wel de Hillen-aftrek genoemd. De geleidelijke afschaffing van deze aftrekpost voor de eigen woning was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het nieuwe kabinet zet er de vaart achter, want op vrijdag 3 november 2017 is hiervoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Beoogde inwerkingtreding van de maatregel is 1 januari 2019.

Euro huis

Hillen-aftrek

Betaalt u weinig of geen hypotheekrente omdat u een kleine of zelfs geen eigenwoningschuld heeft, dan heeft u recht op een aftrek. Die aftrek is gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten, zoals de hypotheekrente. Door die aftrek betaalt u per saldo dan geen belasting over het eigenwoningforfait.

Afschaffingsreden

De Hillen-aftrek is in 2005 ingevoerd om eigenwoningbezitters te stimuleren hun eigenwoningschuld af te lossen. Per 2013 is echter ook een aflossingseis voor eigenwoningschulden ingevoerd. Volgens het nieuwe kabinet is deze aflossingseis eveneens een extra stimulering voor een versnelde aflossing van de eigenwoningschuld. Dat maakt de Hillen-aftrek eigenlijk overbodig. Bovendien is deze aftrek op termijn financieel onhoudbaar omdat mensen door de aflossingseis veel eerder hiervoor in aanmerking komen. Tegen die achtergrond stelt het nieuwe kabinet nu voor om de Hillen-aftrek geleidelijk af te schaffen.

Voorstel

De afschaffing van de Hillen-aftrek betekent dat als u uw hypotheek heeft afgelost, u op termijn toch het eigenwoningforfait verschuldigd bent. De afschaffing gaat echter zéér geleidelijk in gelijke stappen van 3 1/3% per jaar, uitgespreid over een periode van 30 jaar. Concreet stelt het kabinet het volgende voor:

Per 2019 mag men in de aangifte inkomstenbelasting 96 2/3% van de Hillen-aftrek (het verschil tussen het eigenwoningforfait en de daarop drukkende aftrekbare kosten) in aanmerking nemen, in 2020 nog 93 1/3% van dit verschil enzovoort, tot de aftrek met ingang van 1 januari 2048 geheel is vervallen.

Let op!Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten nog instemmen met de geleidelijke afschaffing van de Hillen-aftrek. Dat gebeurt waarschijnlijk nog voor het einde van dit jaar, omdat de maatregel anders niet van start kan gaan per 1 januari 2019. De stapsgewijze afbouw van de Hillen-aftrek vergt namelijk nog wat systeemwijzigingen bij de Belastingdienst.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...