Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel

Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel

18 mei 2018
|
0 Comments
|

Volgens werkgeversorganisatie AWVN neemt het aantal cao-afspraken over jubileumuitkeringen af. Een dergelijke uitkering is fiscaal echter wel interessant.

Schenken en erven

Liever scholing

De AWVN geeft aan dat werkgevers liever investeren in om- en bijscholing. Toch is in Nederland nog bijna één op drie werknemers tien jaar of langer werkzaam bij dezelfde werkgever. Een jubileumuitkering die niet is opgenomen in de cao kan ook niet zomaar geschrapt worden, aangezien het een arbeidsvoorwaarde is. Via de cao kan de uitkering wel worden vervangen door iets anders.

Tip: Fiscaal voordelig Een jubileumuitkering is fiscaal wel voordelig. Een werkgever kan immers bij een diensttijd van 25 jaar en 40 jaar een bruto maandloon belastingvrij netto uitkeren. Dit hoeft niet perse op het tijdstip waarop de werknemer 25 of 40 jaar in dienst is. Het mag dus ook op een later moment.

Let op! Tot het maandloon behoort ook 1/12 deel van het vakantiegeld en van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen, zoals een bonus.

Cadeau belast

Een cadeau ter ere van het dienstjubileum is belast als loon. Dat geldt ook als het een zogenaamd cadeau met ideële waarde betreft, zoals een horloge met inscriptie. Voor de waarde moet u uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, ofwel de winkelwaarde.

Werkkostenregeling

Een dergelijk cadeau kunt u wel onderbrengen in de werkkostenregeling en zo voorkomen dat de werknemer belasting moet betalen over het cadeau. Ook kunt u jubileumuitkeringen op andere momenten of die meer bedragen dan het maandloon, onderbrengen in de werkkostenregeling.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...