Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

18 januari 2018
|
0 Comments
|

Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg.

Pensioen

Afschaffing PEB

Bent u dga, dan is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen vervallen. Opgebouwd pensioen in eigen beheer kan met korting worden afgekocht.

Ook voor afkoop?

De uitspraak betekent naar alle waarschijnlijkheid dat ook met afgekocht pensioen geen rekening mag worden gehouden bij de bepaling van uw gebruikelijk loon. Een willekeurige derde zou volgens de uitspraak van het Hof in een vergelijkbare situatie immers ook geen genoegen nemen met een lager salaris.

Afkopen in 2018?

Afkopen van in eigen beheer opgebouwd pensioen kan fiscaal vriendelijk nog in 2018 en 2019. Niet de hele afkoopsom wordt belast, maar het bedrag na toepassing van een korting die 25% bedraagt in 2018 en 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015.

Koopt u af in 2018, dan bent u dus belasting verschuldigd over 75% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast.

Let op! Het jaar van afkoop is niet van invloed op de revisierente. Zowel bij afkoop in 2018 als in 2019 bent u geen revisierente verschuldigd.

Heeft u vragen over het afkopen van uw pensioen in eigen beheer, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...