Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

9 mei 2018
|
0 Comments
|

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.

Medisch

Genees- en heelkundige hulp

Onder anderen de kosten van genees- en heelkundige hulp zijn fiscaal aftrekbaar. Dat klinkt eenvoudig, maar de wettelijke definitie maakt duidelijk dat dit bepaald niet zo is.

Paramedici

Genees- en heelkundige hulp is aftrekbaar als de behandeling wordt uitgevoerd door een arts. Daarnaast is er aftrek bij een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus.
Tenslotte geldt voor sommige paramedici dat het ook voldoende is als voor de behandeling een verklaring door de paramedicus is afgegeven die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Alleen dan hoeft de behandeling dus niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts te hebben plaatsgevonden.

Wie wel, wie niet?

De paramedici waarvoor onder voorwaarden geen voorschrift en begeleiding van een arts vereist is betreft

 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • oefentherapeuten
 • orthoptisten
 • podotherapeuten
 • mondhygiënisten
 • huidtherapeuten

Verklaring vereist

Genoemde paramedici moeten de patiënt tevens voorzien van een verklaring, waaruit onder meer moet blijken dat de paramedicus bevoegd is de betreffende paramedische titel te voeren. Zo niet, dan bestaat er geen recht op aftrek van de zorgkosten.

Uitspraak rechter

Het bovenstaande is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. In deze zaak werd de aftrek van kosten van een huidtherapeut geweigerd, omdat geen verklaring kon worden overlegd waaruit bleek dat de titel ‘huidtherapeut’ terecht werd gevoerd.

Aanvullende eisen verklaring

De vereiste verklaring moet aan nog een aantal gegevens bevatten, wil aftrek mogelijk zijn. Het betreft:

 • naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de paramedicus;
 • naam, adres en burgerservicenummer van de patient;
 • de aandoening van de patient;
 • het aantal behandelingen dat voortvloeit uit ziekte of invaliditeit;
 • de dagtekening van de verklaring.
 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...