Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Lagere WOZ-waarde door asbest

Lagere WOZ-waarde door asbest

8 november 2017
|
0 Comments
|

Er zijn nogal wat boerderijen en/of boerenbedrijven waarbij tijdens de bouw gebruik is gemaakt van asbest. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid, betekent dit automatisch een lagere WOZ-waarde. Hoeveel scheelt dat nou en waar hangt dat vanaf?

Bepaal de omvang

Van belang is dat u de omvang van het aanwezige asbest in kaart brengt, want hoe meer asbest, hoe groter de waardedruk. Daarnaast is van belang dat berekend wordt hoeveel het verwijderen van het asbest gaat kosten. Hierbij moet men rekening houden met de arbeidsintensiviteit van het verwijderen.

Tip: Laat hiertoe één of meer offertes uitbrengen door een gespecialiseerd asbestverwerkingsbedrijf.

Schuur
Saneren verplicht?

De wetgeving gaat er thans van uit dat asbest uiterlijk in 2024 uit gebouwen moet zijn verwijderd. Bij de waardedruk inzake de WOZ zien we dat rechters rekening houden met de contante waarde van de kosten van verwijdering, ofwel wat de waardedruk nu is van het op termijn moeten verwijderen. Ook mag u rekening houden met de kosten van vervanging van het asbest.

Bewijslast bij gemeente

Heeft de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de waardedruk van het aanwezige asbest, vecht uw WOZ-beschikking dan aan. De gemeente zal hard moeten maken dat de door hen bepleite waardedruk juist is. U staat echter sterker als u zelf ook de door u bepleite waardedruk kunt onderbouwen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...