Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

1 juni 2017
|
0 Comments
|

Als een onderneming of een aanmerkelijk belang in een onderneming wordt geschonken, bestaat onder voorwaarden recht op een vrijstelling van schenkbelasting. Ook mag u rekening houden met het feit dat over de reserves in de onderneming nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Hoe werkt dit per saldo uit?

Vrijstelling bij bedrijfsopvolging

De vrijstelling is van kracht bij schenking van een onderneming of aanmerkelijk belang. Tot een bedrag van €1.063.479 is de schenking in 2017 volledig vrijgesteld. Is het bedrag van de schenking hoger, dan is van het meerdere 83% vrijgesteld en dus 17% belast.

Voorwaarden

Er gelden wel voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet, dan wel de aandelen van het aanmerkelijk belang ten minste vijf jaar in bezit worden gehouden.

WLet op! Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan betaalt u alsnog belasting over de hele verkrijging.

tTip: houd rekening met te betalen inkomstenbelasting. Bij de schenking mag men rekening houden met het feit dat over de reserves van het bedrijf te zijner tijd nog inkomstenbelasting betaald moet worden. Voor aandelen is dit bijvoorbeeld bepaald op 6,25% van de aanmerkelijk belang claim. De rechter heeft onlangs bepaald hoe u deze tegemoetkoming dient toe te passen.

Toepassen naar rato

De toepassing moet naar rato geschieden over het vrijgestelde en het belaste deel van de schenking. De belastingplichtige had de claim volledig toegerekend aan het belaste deel van de verkrijging, maar dit mag dus niet.

Let op!
Doordat de claim deels ook aan het vrijgestelde deel van de schenking moet worden toegerekend, wordt het belaste deel dus groter en is meer schenkbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Stel de waarde van een aandelenpakket bedraagt € 3.000.000 en de verkrijgingsprijs is nihil.

De forfaitaire aanmerkelijk belangclaim bedraagt derhalve € 3.000.000 x 6,25% = € 187.500.
De vrijstelling volgens BOR bedraagt dan: (€ 1.063.479 + (83% van € 3.000.000-€ 1.063.479)) = € 2.670.791.

Dit zou betekenen dat de belaste verkrijging voor de schenkbelasting € 3.000.000 -/- € 187.500 -/- € 2.670.791 = € 141.709 bedraagt.

Echter uit het onlangs verschenen arrest volgt dat de latente inkomstenbelastingschuld naar evenredigheid moet worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en het niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking.

Het deel van de latentie toerekenbaar aan belaste deel: (€ 3.000.000 -/- € 2.670.791)/€ 3.000.000 x 187.500 = € 20.576.
De belaste verkrijging bedraagt derhalve € 3.000.000 -/- € 20.576 -/- € 2.670.791 = € 308.633 (en niet € 141.709).

Heeft u vragen over het berekenen van de vrijstelling inzake bedrijfsvermogen bij schenking, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...