Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Invoer schade-auto, minder BPM?

Invoer schade-auto, minder BPM?

24 november 2017
|
0 Comments
|

Indien u een auto uit het buitenland haalt, moet u BPM betalen. Voor auto’s met schade is bepaald dat de schade verdisconteerd wordt in de prijs. Zodoende betaalt u ook minder BPM. Onlangs is in een procedure bepaald dat de bewijslast inzake de omvang van de schade ligt bij degene die de auto invoert. Maar wanneer is sprake van schade?

Let op! Zorg ervoor dat u de schade hard kunt maken. In deze zaak ging de importeur van de auto de mist in omdat hij het gehanteerde uurtarief voor het herstel van de schade niet kon onderbouwen en evenmin duidelijk kon maken waarom bij het herstel van het spuitwerk was uitgegaan van de meest arbeidsintensieve variant.

Tip: Neem zo nodig een deskundige mee naar de rechtbank om een en ander te kunnen laten onderbouwen.

Wat verstaat de fiscus onder ‘schade’?

Niet alle kosten die bij invoer van een auto gemaakt moeten worden, kunnen volgens de rechter worden aangemerkt als schade. In deze zaak was onder meer het Nederlandse onderhoudsboekenpakket en het Nederlands programmeren van de software van de auto als schade aangemerkt, volgens het Hof ten onrechte. Ook normale gebruiksschade kan niet als schade ter bepaling van de BPM worden meegerekend.

Waardevermindering door schade

Het Hof besliste dat ook de omvang van de schade niet volledig op de waarde van de auto in mindering mag worden gebracht. Bij het tot stand komen van de wet is bepaald dat dit 72% is van de geconstateerde schade. Dit betekent dat dus ook 72% van het schadebedrag in aanmerking genomen wordt ter bepaling van de verschuldigde BPM.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiƫle problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiƫle moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...