Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Investeringsaftrek wordt eenvoudiger

Investeringsaftrek wordt eenvoudiger

3 maart 2017
|
0 Comments
|

Als u investeringsaftrek wilt claimen, moet u in sommige gevallen eerst een verzoek of verklaring indienen. Dat is niet meer nodig bij de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen en voor milieu- en energievriendelijke investeringen. Het invullen van een ja/nee-vraag bij de aangifte volstaat voortaan.

Herinvesteringsreserve of ruilarresten

U diende tot nu toe een verklaring in te vullen als u investeringsaftrek claimde en hierbij een herinvesteringsreserve gebruikte of gebruik maakte van ruilarresten. U kunt in die gevallen over het hele investeringsbedrag de investeringsaftrek krijgen. De fiscus wil dan wel de zekerheid hebben dat u bij een eventuele desinvesteringsbetaling deze ook berekent over het hele bedrag.

Onzakelijk handelen

Als u investeringsverplichtingen aangaat met naaste verwanten of medegerechtigden tot een erfenis, krijgt u in beginsel geen investeringsaftrek. De fiscus acht de kans op onzakelijk handelen dan te groot.

Tip:
U kon tot nu toe echter verzoeken om toch voor investeringsaftrek in aanmerking te komen. De inspecteur zal dit honoreren, als er sprake is van zakelijk handelen. Ook dergelijke verzoeken zijn voortaan dus niet meer nodig.

Let op!
De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt dat de verzoeken en verklaringen komen te vervallen bij investeringen vanaf 2016. De ja/nee-vragen die ervoor in de plaats komen treft u vanaf de aangifte over 2016 aan in de aangiftes voor de IB en Vpb. Er kunnen op dit moment dan ook geen aparte verklaringen en verzoeken meer worden ingediend.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de investeringsreserve.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...