Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Inhoudingsverbod op minimumloon

Inhoudingsverbod op minimumloon

17 januari 2017
|
0 Comments
|

Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen: het inhoudingsverbod geldt onder voorwaarden niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering.

Uitzonderingen

Ondanks het inhoudingsverbod mag u wél de kosten voor huisvesting en voor een zorgverzekering inhouden op het minimumloon. Dat kan echter alleen als uw werknemer hiervoor een schriftelijke volmacht heeft verleend. Bovendien gelden er de nodige voorwaarden.

Huisvestingskosten

Zo mag u maximaal 25% van het wettelijk minimumloon gebruiken voor betaling van de huisvestingskosten van uw werknemer. De huisvesting zelf moet voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Uw werknemer dient een afschrift van de huurovereenkomst en andere bescheiden aan u te overleggen.

Let op!
Deze afschriften moet u bewaren, zodat u kunt aantonen dat de betalingen van huisvestingskosten uit het wettelijk minimumloon terecht en niet te hoog zijn.

Zorgverzekeringskosten

Ook het rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betalen van de kosten voor een zorgverzekering is begrensd. De premiebetalingen mogen niet meer bedragen dan een jaarlijks vast te stellen geschatte gemiddelde premie die verzekerden in een bepaald kalenderjaar betalen voor een zorgverzekering. Bovendien kan de inhouding van zorgverzekeringskosten alleen als uw werknemer een kopie van zijn zorgpolis heeft overlegd.

Let op!
U dient de afschriften van de zorgpolis en de polis van de herverzekering van het eigen risico te bewaren. U moet namelijk kunnen aantonen dat de door u rechtstreeks betaalde zorgverzekeringspremies gebaseerd zijn op de daadwerkelijke kosten.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...