Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer aangepast

Informatieformulier afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer aangepast

4 mei 2017
|
0 Comments
|

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie uitgebracht van het informatieformulier waarmee u als dga kenbaar kunt maken dat u heeft gekozen voor afkoop van uw pensioen in eigen beheer of voor omzetting in een oudedagsverplichting.

Kiest u ervoor uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten, dan moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen binnen één maand na het tijdstip van afkoop of omzetting. Daarvoor dient het speciale informatieformulier. Dit formulier is nu aangepast met name vanwege reacties van belastingplichtigen en hun adviseurs. In de nieuwe versie hoeft een aantal commerciële (balans)waarden van de pensioenaanspraak niet meer te worden ingevuld.

Op het informatieformulier moet u een aantal gegevens invullen, zoals: persoonsgegevens van u en uw (ex-)partner, gegevens van uw bv en het tijdstip van afkoop of omzetting. Ook vraagt de Belastingdienst om de fiscale (balans)waarde van de pensioenaanspraak op 1 januari 2015 en 31 december 2015 en om de fiscale en commerciële (balans)waarde op de datum van afkoop van het pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting.

Aanpassingen

In de voorgaande versie van het informatieformulier vroeg de Belastingdienst ook nog om de commerciële (balans)waarde op 1 januari 2015 en 31 december 2015 en om de fiscale en commerciële(balans)waarde van de pensioenaanspraak op 1 juli 2017, maar die uitvraag is geschrapt in de nieuwe versie.

Let op!
Heeft u het informatieformulier al ingestuurd, dan houdt de Belastingdienst bij het verwerken hiervan rekening met de wijzigingen in de nieuwe versie van het formulier.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...