Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

23 november 2017
|
0 Comments
|

De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures over gevoerd. Daarbij staat vaak centraal hoeveel beroepspraktijkvorming (BPV) er moet zijn gevolgd.

Tot 1 januari 2014 konden werkgevers gebruik maken van de Wet Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Voor werknemers die werken en leren in het bedrijf combineerden, kon een fiscale tegemoetkoming van zo’n €2.700 per jaar worden verkregen. Over de al dan niet terechte toepassing van de tegemoetkoming is de fiscus opnieuw in het ongelijk gesteld.

Volledige BPV verplicht volgen?

Eerder stelde de Hoge Raad vast dat voor de tegemoetkoming niet vereist is dat de volledige opleiding gevolgd had moeten worden. In een nieuw arrest is onlangs bepaald dat ook niet de volledige BPV gevolgd moet worden, om als werkgever aanspraak op de tegemoetkoming te kunnen doen.

Let op! In talloze geschillen die thans met de fiscus worden uitgevochten, stelt de fiscus zich nog steeds op dit standpunt. Met een beroep op dit arrest (ECLI:NL:HR:2017:2658) kunt u dit met succes aanvechten.

Wat is wel vereist?

Uit het arrest blijkt dat niet de volledige BPV van de gehele opleiding moet zijn gevolgd. Het arrest van de Hoge Raad maakt duidelijk dat slechts ten minste BPV moet zijn gevolgd die deel uitmaakt van een opleiding van de beroepsbegeleidende leerweg. Deze opleiding moet overigens ook vallen binnen de voorwaarden die de Wet educatie beroepsonderwijs stelt.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...