Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

9 juni 2017
|
0 Comments
|

Maar sterke tweedeling tussen winnaars en verliezers

De detailhandel heeft een goed jaar achter de rug. Vooral de winstgroei was in 2016 relatief gezien sterk met 25,2 procent versus 20,4 procent voor het totale mkb. De omzetgroei trok verder aan tot 5,9 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Daarmee bleef de branche niettemin wat achter bij het landelijk gemiddelde dat een omzetgroei neerzette van 7,4 procent.

Tussen de verschillende retailers zijn wel grote verschillen, 20 procent van hen zag de winst met de helft dalen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Tweedeling binnen de branche

Per saldo wist de detailhandel te profiteren van de gestegen consumentenuitgaven in 2016, maar de verschillen binnen de branche waren groot. Zo behaalde bijna een derde van de detaillisten een forse winststijging van 50% of meer, terwijl één op de vijf retailondernemers de winst juist met maar liefst 50% of meer zag afnemen. Er was dus sprake van een forse tweedeling tussen winnaars en verliezers. Bovendien hebben de winkels in overige huishoudelijke artikelen (doe het zelf, keukens, meubels) beduidend meer winst behaald dan de winkels in overige artikelen (mode, schoenen, drogisterij e.d.)

Sterke stijging personeelskosten

De personeelskosten liepen in 2016 sterker op dan in voorgaande jaren: 4,4%, versus een toename van 1,2% in 2015 en 2,2% in 2014. Dit kwam deels door een stijging van de pensioenpremies en van de lonen van bijna 5%. De verkoopkosten namen met ruim 9% toe, terwijl deze een jaar eerder nog met ruim 2% daalden. Per saldo kwamen de bedrijfskosten ruim 4% hoger uit, versus 5,2% voor het totale mkb.

Schulden nemen weer toe

Opvallend was verder dat de kortlopende schulden na twee jaren van krimp weer zijn toegenomen. De langlopende schulden bleven vrijwel onveranderd, eveneens na twee jaren van krimp. Het eigen vermogen steeg iets sterker dan in de voorgaande jaren: 13%, versus 12% in 2015 en 10% in 2014.

Groei zal verder aantrekken

Het Centraal Planbureau verwacht dat de consumptie dit jaar sterker zal stijgen met zo’n 2,0% dan het besteedbaar inkomen, omdat mensen een deel van hun spaargeld zullen uitgeven. In 2018 stijgt de consumptie dan weer in lijn met het besteedbaar inkomen (+1,4%). Gezien de positieve vooruitzichten zal de groei in de detailhandel dit jaar en in 2018 naar verwachting verder aantrekken. De tweedeling tussen de winnaars en de verliezers zal echter nog groter worden. Om succesvol te zijn, zullen retailers moeten investeren in onder meer onderscheidend vermogen en de ontwikkeling van het personeel.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...