Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector

Goed jaar wegvervoer, daling winstgroei totale logistieke sector

13 juni 2017
|
0 Comments
|

Personeelskosten lopen hard op, druk op de tarieven houdt aan

De logistieke sector zag de omzetgroei in 2016 versnellen naar 5,6 procent. Een duidelijke stijgende lijn, in 2015 bedroeg deze namelijk slechts 0,5 procent. Ondanks de versnelling bleef de branche achter bij het totale mkb-gemiddelde van 7,4%. Ook de winstontwikkeling was beneden gemiddeld. De winstgroei kwam uit op 6,3 procent, in 2015 bedroeg dit nog ruim 32 procent. Ook ten opzichte van het mkb-gemiddelde scoort de sector bijna 15 procent lager. De winstgroei is voor een groot deel geremd door een fikse stijging van de personeelskosten. De loonkosten stegen 6 procent, de pensioenpremies zelfs ruim 8 procent. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2017, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Wegtransport bovengemiddeld

De winstgroei van iets meer dan 6% was in vergelijking met eerdere jaren erg mager. In 2015 kwam er voor de logistiek nog een groei van 32,6% uit de bus, in 2014 was dit 20,8%. Het percentage van logistieke bedrijven dat de winst zag dalen, steeg van 35,5% in 2015 naar meer dan de helft in 2016. Binnen de branche liet het goederenvervoer over de weg wel een bovengemiddelde winststijging zien. Het wegtransport profiteert van de grotere binnenlandse vraag, onder meer dankzij de bloeiende huizenmarkt, en de groei van branches die erg afhankelijk zijn van de export.

Sterke stijging personeelskosten

De bedrijfskosten voor de logistiek namen vorig jaar per saldo met bijna 8% toe. De verkoopkosten daalden sterk, maar onder meer de personeelskosten liepen harder op dan in voorgaande jaren: in totaal met bijna 8% versus 6% gemiddeld voor het mkb.

Schulden nemen weer toe

Opvallend was verder dat de schulden in 2016 zijn toegenomen, waar een jaar eerder nog sprake was van een krimp. Het eigen vermogen steeg met bijna 5%. Dit was een kleinere groei dan de 25% in 2015 en het landelijk gemiddelde van bijna 12%.

Gunstige vooruitzichten voor de vraag

Ook in 2017 zal de vraag in de logistieke branche naar verwachting toenemen, zij het minder dan in 2016. De kaarten liggen opnieuw het gunstigst voor het goederenvervoer over de weg. Daar staat tegenover dat de kosten in de branche waarschijnlijk verder zullen stijgen en dat de tarieven onder druk zullen blijven staan. Logistieke ondernemers zullen daarom moeten vernieuwen en efficiënter samenwerken.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...