Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

7 mei 2018
|
0 Comments
|

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar.

Administratie

Waarom een stamrecht-bv

Een stamrecht-bv was tot voor enkele jaren de aangewezen weg om de te betalen belasting over bijvoorbeeld een afkoopsom bij ontslag te verminderen. Daartoe werd de ontvangen afkoopsom in een stamrecht-bv gestort. De bv zou pas na geruime tijd uitkeringen doen, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen.

Fiscaal voordeel

Een stamrecht-bv leverde destijds fiscaal voordeel op, omdat op deze manier de uitkeringen gespreid worden uitbetaald, waardoor men minder vaak in een hoog belastingtarief terecht komt. Dit voordeel van een stamrecht-bv is sinds 2014 niet meer mogelijk.

Let op! Er rust echter nog wel steeds een verplichting om over de middelen uit de stamrecht-bv met de fiscus af te rekenen. De bezitter van de stamrecht-bv komt hierdoor niet zelden in financiële moeilijkheden.

Zakelijkheid vereist

Met het geld uit de stamrecht-bv mag alleen op een zakelijke manier worden omgegaan. Zoals voor het verstrekken van een lening, mits deze een normale rente oplevert en de lening ook weer wordt afgelost. Problemen ontstaan juist als dit niet is gebeurd.

Overleg

Mensen die in moeilijkheden zijn geraakt, wordt aangeraden om in overleg te gaan met de fiscus. Er kan dan naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden gezocht.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...