Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel?

Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel?

22 mei 2017
|
0 Comments
|

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept het bedrijfsleven op om een voorstel in te dienen voor het aanvullen of wijzigen van de Energie- en Milieulijst voor 2018. Een voorstel indienen kan tot uiterlijk 1 september 2017.

Jaarlijks worden de Energielijst en de Milieulijst geactualiseerd. Wilt u graag uw eigen bedrijfsmiddel op één van de lijsten plaatsen, dan kunt u hiervoor een voorstel indienen bij RVO.nl. Hiermee versnelt u de marktintroductie van het nieuwe bedrijfsmiddel.

Fiscaal voordeel

Investeert u als ondernemer in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Energie- of Milieulijst dan levert u dat extra fiscaal voordeel op, mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500. Voor een bedrijfsmiddel uit de Energielijst, komt u in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), waarmee u 55,5% van het investeringsbedrag extra in mindering kunt brengen op de fiscale winst.

Investeert u in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst, dan heeft u recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie waarin de milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip:
Naast de MIA of de EIA kunt u ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen. Een combinatie van EIA en MIA is echter niet mogelijk.

Let op!
Om in aanmerking te komen voor de MIA of de EIA, moet u de milieu- of energie-investering op tijd aanmelden bij RVO.nl. Op tijd wil zeggen binnen drie maanden na de opdracht tot levering.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...