Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10 april 2020
|
0 Comments
|

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO)

Portemonnee

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het garantieplafond van de GO is reeds verhoogd naar € 1,5 miljard en wordt verder verhoogd naar € 10 miljard.

Het garantiepercentage wordt verhoogd van 50% naar 80% voor bedrijven met een omzet vanaf € 50 miljoen en naar 90% voor bedrijven met omzetten tot € 50 miljoen. Het maximum per onderneming was al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. De nieuwe regeling wordt, indien de Europese Commissie geen bezwaar heeft, ingevoerd met terugwerkende kracht tot 24 maart.

Overbruggingskredieten

Bedrijven die tot nu toe veelal met eigen vermogen, zoals ingehouden winst of risicodragend vermogen zijn gefinancierd, kunnen voortaan bij Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) aankloppen voor een overbruggingskrediet. Deze bedrijven kunnen vanwege de coronacrisis als nieuwe klant moeilijk bij een bank terecht. Het betreft onder meer zogenaamde start-ups en scale-ups. De regeling gaat naar verwachting in de 4e week van april in. Daarnaast gaat ook Qredits overbruggingskredieten tegen een lage rente verstrekken. De uitwerking volgt nog.

Minder premie BMKB

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank. Het kabinet heeft besloten om de premie te verlagen van 3,9% naar 2%. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard.

De verruimde BMKB-regeling wordt ook opengesteld voor niet-banken. Zij kunnen verzoeken om bestaande klanten onder deze regeling te mogen brengen.

Herverzekering leverancierskrediet

Leverancierskrediet is een belangrijke financieringsvorm in het mkb. De risico’s ervan worden verzekerd, waardoor op jaarbasis voor € 200 miljard aan leveringen is gegarandeerd. Door het coronavirus komt dit in gevaar, reden waarom de Staat voor een bedrag van € 12 miljard voor dit risico garant wil staan. De vormgeving van de garantstelling moet nog worden uitgewerkt.

Uitstel van betaling Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK)

De overheid verstrekt via de VFF en het IK leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Door de coronacrisis getroffen ondernemers kunnen uitstel van aflossing en rentebetaling krijgen voor een periode van zes maanden, van 1 april jl. tot 1 oktober. Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort.

Heeft u vragen over de verruimde kredietfaciliteiten, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...