Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

11 april 2017
|
0 Comments
|

Om meerdere redenen kan het voor uw bedrijf interessant zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Naast levens- en werkervaring die zij meebrengen, krijgt u in sommige situaties een flinke tegemoetkoming in de loonkosten.

Premiekorting oudere werkloze in 2017

Neemt u een werkloze in dienst van 56 jaar of ouder, dan krijgt u in 2017 een premiekorting van maximaal €7.000 bij een werkweek van 36 uur.

Voorwaarden premiekorting

De oudere moet voorafgaand aan indiensttreding een uitkering krijgen in het kader van:
•Werkloosheid
•Arbeidsongeschiktheid
•Een nabestaandenuitkering
•De Wet Wajong
•Bijstand
•De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De premiekorting verrekent u met de af te dragen premies van al uw werknemers samen. Heeft u weinig werknemers in dienst, dan kunt u wellicht niet alle korting verrekenen. Dit wordt volgend jaar anders.

Let op!
Vanaf 2018 krijgt u voor genoemde doelgroep een korting per gewerkt uur. Deze korting wordt pas achteraf uitbetaald.

De premiekorting krijgt u nu, maar ook straks, maximaal drie jaar lang en uiterlijk tot de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Het maximum wordt met €1.000 verminderd tot €6.000.

Lage Inkomens Voordeel

Dit jaar heeft u voor werknemers met een laag inkomen recht op het zogenaamde lage inkomens voordeel (LIV). Bij een inkomen tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt dit maximaal €2.000, bij een inkomen tussen 110% en 120% WML maximaal €1.000.

Let op!
Dit jaar kunt u voor dezelfde werknemer recht hebben op de premiekorting én op het LIV. Vanaf 2018 kan dat niet meer en heeft u alleen recht op de premiekorting per gewerkt uur tot maximaal €6.000. In beginsel kan dit u dus maximaal €1.000 premiekorting en €2.000 LIV kosten.

Tip:
Na drie jaar premiekorting kunt u weer wel recht hebben op het LIV, als de betreffende werknemer dan een inkomen heeft van maximaal 120% WML.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...