Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Extern verzekerd pensioendeel dga terughalen? Tot 1 juli 2017

Extern verzekerd pensioendeel dga terughalen? Tot 1 juli 2017

7 april 2017
|
0 Comments
|

Heeft u naast een pensioen in eigen beheer ook nog een deel van uw pensioen extern verzekerd, dan mag u dit deel, indien gewenst, terughalen naar eigen beheer. De deadline voor het terughaalverzoek ligt op 30 juni 2017. Het moet dan wel gaan om een verzoek zonder verdere sturing.

Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, heeft u nog tot 1 juli 2017 de tijd om uw pensioenopbouw in eigen beheer te beëindigen. Die deadline geldt ook voor het eventueel terughalen naar eigen beheer van een extern verzekerd pensioendeel. Daarvoor is voldoende dat u vóór die datum een terughaalverzoek indient bij de verzekeraar en deze dit verzoek tot overdracht uiterlijk op 30 juni aanstaande heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan, binnen de gebruikelijke termijnen, na die datum plaatsvinden.

Let op!
Laat u goed informeren over het eventueel nog terughalen van een extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer. Dat vergt een goede afweging. U heeft namelijk in het verleden niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd pensioen voor uw oude dag.

Geen sturing

U mag geen verdere sturing geven aan de overdracht van het extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer. U mag de verzekeraar dus niet verzoeken om uw pensioenkapitaal na 30 juni, of op een door u gewenste latere datum, over te dragen. De overdracht is dan namelijk niet afhankelijk van de gebruikelijke afhandelingstermijn bij de verzekeraar, maar het gevolg van het overdrachtsmoment waarom u hebt verzocht. Het verzoeken om een overdrachtsmoment is daarom niet toegestaan.

Let op!
Overdracht van een extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer is niet meer mogelijk, als u voor die tijd uw pensioen in eigen beheer al heeft afgekocht of heeft omgezet in een oudedagsverplichting.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...