Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Einde btw-landbouwregeling in zicht

Einde btw-landbouwregeling in zicht

21 september 2017
|
0 Comments
|

Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan de landbouwregeling in de btw. Op Prinsjesdag werd het plan gepresenteerd om deze regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers moeten vanaf dat moment btw berekenen over hun leveringen en diensten, voor zover zij dat nu nog niet doen.

Landbouwregeling

Als agrariër heeft u de keuze: gebruikmaken van de landbouwregeling of het toepassen van de normale btw-regels. Voordeel van de landbouwregeling is dat u geen btw-administratie hoeft bij te houden en u hoeft geen facturen te sturen en btw-aangifte te doen.

De administratieve lastenverlichting is de belangrijkste reden om gebruik te maken van de landbouwregeling. De regeling kan echter ook financieel nadelig zijn. Er is weliswaar geen btw verschuldigd maar de aan u in rekening gebrachte btw kunt u ook niet in aftrek brengen. Daarom kiezen veel agrariërs die regelmatig grote investeringen doen, toch voor toepassing van de normale btw-regels in plaats van de landbouwregeling. Dat is dan ook één van de redenen waarom het kabinet er nu voor kiest de regeling af te schaffen per 1 januari 2018.

Let op! De afschaffing van de btw-landbouwregeling is nog niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met dit voorstel.

Gevolgen van de afschaffing

Valt u nu onder de landbouwregeling dan moet u vanaf 2018 weer btw gaan berekenen over uw leveringen en diensten. Daar staat tegenover dat u de btw over de kosten die aan u in rekening zijn gebracht, in aftrek kan brengen. Ook moet u vanaf 1 januari 2018 btw-aangiften indienen en een btw-administratie bijhouden. Mogelijk geldt voor u nog een overgangsregeling. Hierdoor kunt u de niet genoten btw-aftrek op investeringsgoederen alsnog gedeeltelijk in aftrek brengen in uw eerste btw-aangifte waarin januari 2018 valt.

Tip: Wilt u meer weten over deze overgangsregeling of wat de gevolgen van de afschaffing van de landbouwregeling voor u zijn, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...