Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente

Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente

30 december 2019
|
0 Comments
|

Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht vanaf 2021 eindigt. Dit betekent dat in 2020 over de lijfrente afgerekend moet worden met de fiscus.

Belastingvoordeel lijfrente

Saldolijfrente

Een normale lijfrente levert in de regel een aanzienlijk belastingvoordeel op omdat de betaalde premie afgetrokken mag worden in box 1. Pas bij uitkering van de lijfrente zijn de uitkeringen belast, vaak tegen een lager tarief. Een normale lijfrente is echter alleen aftrekbaar wanneer er sprake is van een pensioentekort.

Zuivere saldolijfrente

Voor een zuivere saldolijfrente is in 2001 overgangsrecht van kracht geworden vanwege het destijds ingevoerde nieuwe belastingstelsel. Dit overgangsrecht eindigt eind 2020.

Geen aftrek

Een zuivere saldolijfrente leverde destijds geen fiscale aftrek op. Door het vervallen van het overgangsrecht in 2020 moet over het op 31 december 2020 aanwezige rentebestanddeel van de lijfrente worden afgerekend.

Ook Zvw-premie

Over dit rentebestanddeel moet ook Zvw-premie worden betaald. Daarbij geldt wel dat alleen premie verschuldigd is als het premiemaximum € 57.214 nog niet is bereikt.

Effect box 3

De aanspraken op uitkeringen betekenen ook dat het vermogen in box 3 hierdoor toeneemt. De in 2020 verschuldigde belasting mag hierbij overigens niet in mindering worden gebracht.

Hybride lijfrente buiten schot

Het overgangsrecht voor een zogenaamde hybride lijfrente blijft wel gewoon van kracht. Dit betekent dat deze vorm van lijfrente in 2020 niet met andere regelgeving te maken krijgt.

Wilt u meer in formatie over de fiscale wijzigingen ten aanzien van een zuivere saldolijfrente, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...