Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart

Eigenrisicodragerschap Deadline voor wijziging 31 maart

24 maart 2017
|
0 Comments
|

Wilt u per 1 juli aanstaande eigenrisicodrager worden voor de WGA of de ZW, of wilt u per die datum niet langer eigenrisicodrager zijn, houd dan rekening met een belangrijke deadline. Eventuele wijzigingen moeten uiterlijk op 31 maart 2017 aan de Belastingdienst zijn doorgegeven.

Twee keer per jaar, 1 januari of 1 juli, kunt u ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Dat geldt ook voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap. Uw aanvraag om het eigenrisicodragerschap te starten of te beëindigen moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum of de beëindigingsdatum (dus uiterlijk 31 maart, of uiterlijk 1 oktober) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Let op!
Bent u eigenrisicodrager WGA en wilt u overstappen naar de publieke verzekering bij UWV, dan geldt een minimale terugkeerperiode van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk. Stroomt u dus per 1 juli 2017 in bij UWV, dan kunt u pas per 1 juli 2020 opnieuw eigenrisicodrager worden.

Eigenrisicodrager WGA

Bij het eigenrisicodragerschap voor de WGA draagt u zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemers. Dit risico kunt u ook onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Sinds 1 januari 2017 ziet het eigen risico op de totale WGA-lasten. De WGA-vast (voor werknemers die instromen vanuit een vast dienstverband) en de WGA-flex (voor werknemers die instromen vanuit de ZW) zijn voortaan namelijk aan elkaar gekoppeld.

Let op!
Kiest u voor het eigenrisicodragerschap WGA, dan moet uw aanvraag vergezeld gaan van een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar.

Eigenrisicodrager ZW

Bij het eigenrisicodragerschap voor de ZW draagt u zelf het risico van toekomstige ZW-uitkeringen van bepaalde (ex-)werknemers. Dit risico kunt u deels of volledig particulier verzekeren. U hoeft in tegenstelling tot bij de aanvraag voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA geen garantieverklaring van een bank te overleggen.

Let op!
Kiest u voor het eigenrisicodragerschap ZW, dan dient uw aanvraag vergezeld te gaan van een kopie van de afspraken die u heeft gemaakt met een arbodienstverlener over de verzuimbegeleiding van de zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...