Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Eigenrisicodrager worden? Dien dit vóór 2 oktober in!

Eigenrisicodrager worden? Dien dit vóór 2 oktober in!

22 september 2016
|
0 Comments
|

Kunt en wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de WGA of voor de Ziektewet? Dan is actie geboden. Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), dan draagt u het risico voor de arbeidsongeschiktheid van uw (ex-) werknemers. U kunt dit risico ook onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. In tegenstelling tot voorgaande jaren omvat vanaf 1 januari 2017 het eigen risico de totale WGA-lasten. De WGA-vast en de WGA-flex worden dan aan elkaar gekoppeld.

Let op!
Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap WGA voor 2017 moet vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Tevens dient deze vergezeld te gaan van een garantieverklaring van een erkende bank of een erkende verzekeraar.

Eigenrisicodrager ZW

U kunt er ook voor kiezen om het risico van toekomstige ZW-uitkeringen van bepaalde (ex-) werknemers zelf te dragen, dan wel deels of volledig particulier te verzekeren. Ook voor het eigenrisicodragerschap ZW voor het jaar 2017 geldt dat de aanvraag vóór 2 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Let op!
Uw aanvraag ZW-uitkeringen dient vergezeld te gaan van een kopie van de afspraken die u heeft gemaakt over de verzuimbegeleiding van zieke (ex-)werknemers die onder het eigen risico vallen.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...