Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar

20 februari 2017
|
0 Comments
|

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Wat als u op uw skivakantie uw been breekt? Als u in Nederland ziektekosten maakt, kunt u deze in aftrek brengen als zorgkosten. Maar hoe zit het als u deze kosten in het buitenland maakt?

In beginsel gelden dezelfde voorwaarden als voor Nederlandse zorgkosten. Het begrip genees- en heelkundige hulp is breed en fiscaal zijn de kosten hiervan aftrekbaar als het een behandeling betreft:
•door een arts, of
•op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus, of
•door bepaalde paramedici, mits u van de paramedicus een verklaring heeft waaruit het medische karakter van de behandeling blijkt.

Let op!
Ook een behandeling door een buitenlandse arts is dus aftrekbaar. Deze aftrek staat los van de vraag waarom u naar het buitenland bent gegaan.

Tip:
Ook de ziektereiskosten zijn aftrekbaar, ook als u noodzakelijkerwijs per vliegtuig moet reizen, zo blijkt uit recente rechtspraak.

Hotel niet aftrekbaar

Verblijft u gedurende uw behandeling in een hotel, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar. Alleen kosten van een verpleeginrichting leiden tot aftrek.

Drempel

De aftrek van ziektekosten kent wel een drempel, wat wil zeggen dat alleen de kosten boven de drempel tot aftrek leiden. De drempel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger dit is, hoe meer ziektekosten volledig voor eigen rekening komen.

Heeft u vragen over de aftrek van buitenlandse zorgkosten, neem dan contact op met uw adviseur.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...