Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Btw op huisvestingskosten werknemers niet aftrekbaar

Btw op huisvestingskosten werknemers niet aftrekbaar

21 april 2017
|
0 Comments
|

Met name in de bouw wordt nogal eens gebruik gemaakt van buitenlandse werknemers uit bijvoorbeeld Polen of Hongarije. Als u als werkgever deze werknemers huisvesting verleent, is de btw hierop niet aftrekbaar.

BUA

Dat de btw op de kosten van huisvesting niet aftrekbaar is voor de werkgever, volgt uit het Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA). Volgens dit Besluit zijn zaken die worden gebruikt voor de persoonlijke doeleinden van het personeel niet aftrekbaar. Huisvesting wordt als één van deze zaken genoemd.

Let op!
Ook het type huisvesting is niet relevant. In een zaak die onlangs voor de rechter kwam werd gebruik gemaakt van hotels, pensions en vakantiewoningen, maar dit deed niet ter zake.

Bedrijfsbelang?

In genoemde zaak besliste de rechter dat het niet uitmaakt als er sprake is van een bedrijfsbelang. De huisvesting was in de behandelde zaak noodzakelijk, omdat de betreffende werknemers te kort werkzaam waren om te verhuizen (uitzendkrachten) en de reisafstand naar hun woning in het buitenland te groot was.

Verhuiskosten soms aftrekbaar

In een eerdere rechtszaak heeft de Hoge Raad beslist dat onder omstandigheden de btw op verhuiskosten wel aftrekbaar kan zijn voor de werkgever. Bepalend is dan of de werknemer zich, gelet op het bedrijfsbelang, aan de verhuizing kan onttrekken. Is dit niet het geval, dan is de btw aftrekbaar. Omdat huisvesting expliciet wordt genoemd in het BUA, geldt dit niet voor de btw op huisvestingskosten.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...