Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters

Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters

21 maart 2017
|
0 Comments
|

De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in Limburg. Twee bedrijven bleken niet te voldoen aan de eisen van de Wet op het Minimumloon. Dat betekende voor de bedrijven nabetaling van het wettelijk minimumloon en ook nog eens kans op een boete. Een boete kan oplopen tot € 10.000.

Na hun opleiding waren de mensen bij de bedrijven blijven werken. Ze deden hetzelfde werk als andere werknemers maar hielden dezelfde vergoeding als tijdens hun stage, € 300 per maand.

Voor een stage of werkervaringsplek bent u geen loon verschuldigd

Een stage kan onderdeel uitmaken van een opleiding, maar dat hoeft niet persé. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een stage- of werkervaringsplek:
•de werkzaamheden richten zich op leren en ervaringen opdoen in een arbeidsomgeving;
•er wordt gewerkt op basis van een leerplan met concrete leerdoelen;
•u heeft een stagebegeleider aangewezen die tijd vrij maakt voor de begeleiding van de stagiair/starter;
•de eisen die u aan de stagiair stelt zijn gericht op leren en ervaren en mogen niet hetzelfde zijn als die van uw andere werknemers.

Let op!
Doet de stagiair of starter hetzelfde werk als andere werknemers? Dan heeft hij of zij recht op het cao-loon voor die functie. Is er geen cao? Dan heeft de starter of stagiair recht op het minimumloon.

Tip:
Wilt u starters op de arbeidsmarkt een kans bieden? Sluit een stage/startersovereenkomst!

Wat staat er onder meer in een (stage)overeenkomst?
•De periode waarvoor de overeenkomst geldt
•Wat het doel is van de overeenkomst
•Concrete omschrijving van de leerdoelen
•Wie de begeleider is
•Wanneer en hoe de beoordeling door de werkgever plaats vindt
•De hoogte van de vergoeding

Heeft u vragen over een stage- of startersovereenkomst? Wij adviseren u graag hierbij.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...