Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Boete bij slordige rittenadministratie?

Boete bij slordige rittenadministratie?

24 mei 2017
|
0 Comments
|

Wilt u geen bijtelling voor uw auto van de zaak, dan moet u aantonen dat u de auto niet meer dan 500 km privé per jaar rijdt. Heeft u een slordige rittenadministratie met fouten, dan kunt u wel een naheffing verwachten maar niet automatisch een boete. U krijgt pas een boete als er opzet of grove schuld aanwezig is.

Bijtelling ter discussie

De bijtelling voor de auto van de zaak staat regelmatig voor de rechter ter discussie. De fiscus treedt hard op tegen belastingplichtigen die rommelen met hun rittenregistratie om aan de bijtelling te ontkomen. Forse boetes zijn eerder regel dan uitzondering.

Rammelende rittenstaat

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de rittenstaat slordig was bijgehouden en allerlei fouten bevatte. Zo was de auto enkele keren geflitst voor een snelheidsovertreding terwijl de auto volgens de rittenstaat daar niet had gereden. De bv van de dga waaraan de auto ter beschikking was gesteld, kreeg een forse naheffing plus boete. De naheffing bleef voor de rechter in stand, maar de boete niet.

Opzet of grove schuld

Voor een boete is pas plaats als er opzet of grove schuld aanwezig is. De rittenstaat was weliswaar slordig, maar dit bewees nog niet dat er sprake was van opzet of grove schuld. De inspecteur kon dit niet hard maken.

De rechter nam in zijn oordeel ook mee dat een rittenstaat niet wettelijk verplicht is om de bijtelling te ontgaan. Zonder rittenstaat is dit weliswaar bijna onmogelijk, maar dat deed niet te zake. De rechter overwoog dat het zelfs mogelijk was geweest dat de dga, ondanks de fouten in de rittenstaat, toch minder dan 500 km privé had gereden. Daarom was er voor een boete geen plaats.

Let op!
Sjoemelen met een rittenstaat levert uiteraard wel een boete op. Dit is echter iets anders dan fouten ten gevolge van slordigheid. Dat moet de inspecteur uw schuld zien te bewijzen.

Heeft u vragen over de rittenadministratie van uw auto van de zaak, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...