Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Belastingtelefoon in de fout, wat nu?

Belastingtelefoon in de fout, wat nu?

14 februari 2017
|
0 Comments
|

Als u de Belastingtelefoon belt, mag u ervan uitgaan dat de verkregen informatie klopt. Maar als dat toevallig een keer niet zo is, heeft u pech. De fiscus zit er dan niet aan vast, of toch wel?

Als er sprake is van zogenaamde bijzondere omstandigheden is de fiscus wel gebonden aan de gegeven informatie, ook al is deze in strijd met de wet. De rechter heeft onlangs bepaald dat hiervoor nodig is dat:
•het u niet direct duidelijk moest zijn dat de verkregen informatie fout was én
•u hierdoor schade heeft geleden.

Let op!
Als u door de foute informatie minder belasting zou hoeven te betalen dan u op basis van de juiste informatie verschuldigd zou zijn, is dit geen schade. U moet dan immers de verschuldigde belasting toch betalen.

Wanneer wel?

Een voorbeeld wanneer u wél een beroep kunt doen op bijzondere omstandigheden zagen we onlangs voor de rechter. Een automobilist wilde gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers. Volgens deze regeling hoeft in bepaalde gevallen minder wegenbelasting (MRB) te worden voldaan. De automobilist wilde de MRB via automatische incasso betalen. De Belastingtelefoon stuurde hem de hiervoor noodzakelijke papieren, die hij ingevuld retourneerde. Na enige maanden volgde een naheffing, omdat de overgangsregeling voor oldtimers niet via automatische incasso betaald kàn worden. Omdat de Belastingtelefoon hier de plank had misgeslagen in hun advies, besliste de rechter dat de automobilist deze naheffing niet hoefde te betalen.

Tip:
Licht de Belastingtelefoon u verkeerd voor, ga dan na of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zo ja, ga dan in bezwaar.

Heeft u vragen over de gevolgen van verkeerde informatie door de Belastingtelefoon, neem dan contact op met uw adviseur.

 

 Nieuws

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers blijft onbelast

16-04-2020

Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo mogelijk thuis. Een vaste reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer mag u echter gewoon onbelast doorbetalen, zo is recent bekendgemaakt. ...

Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren

15-04-2020

Door de coronacrisis verkeert wellicht een aantal van uw klanten in financiële moeilijkheden. Toch moet u hen tijdig factureren, anders kunt u problemen krijgen met de fiscus. ...

Aanvraag subsidie rijksmonument met woonfunctie

15-04-2020

Tot 30 april 2020 kunnen particuliere eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie subsidie aanvragen voor gemaakte onderhoudskosten. De subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ...

Akkoord over huuropschorting winkeliers

14-04-2020

Er is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. ...

Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

14-04-2020

Het coronavirus brengt de nodige vragen mee over het opnemen van vakantie. Mag een werknemer zijn verlofaanvraag intrekken? Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken? ...

Extra verruiming kredietfaciliteiten vanwege corona

10-04-2020

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd. ...