Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

    29 augustus 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

Boeken

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en het financieren van de WW. Zo regelt de WAB dat werknemers vanaf volgend jaar bijvoorbeeld eerder recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag. Ook kunt u een werknemer een langere periode tijdelijk in dienst houden, namelijk drie in plaats van de huidige twee jaar. Enkele onderdelen van de WAB worden later ingevoerd. Het betreft de volgende onderdelen:

1. Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke

Werkgevers kunnen niet eerder dan 1 april 2020 aanspraak maken op een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer.

2. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de kleine werkgever

Deze maatregel wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 ingevoerd. Reden hiervoor is dat het UWV de hiervoor noodzakelijke systeemaanpassingen niet tijdig kan doorvoeren.

Tip! Beide regelingen voor de compensatie van de transitievergoeding worden wel met terugwerkende kracht ingevoerd, namelijk voor transitievergoedingen die tot 1 juli 2015 zijn betaald.

3. Payrollpensioen

Ook het onderdeel van de wet waarin een adequaat pensioen voor payrollers geregeld wordt, treedt later in werking. De ingangsdatum voor dit onderdeel wordt nu 1 januari 2021. Reden voor dit uitstel is dat er nog geen adequate pensioenregeling is voor payrollmedewerkers die gelijk is aan de pensioenregeling van andere werknemers met een vergelijkbare functie.

4. Herzieningssituaties WW-premie

Tot slot behelst de WAB een aantal herzieningssituaties voor de WW-premie. Deze herzieningssituaties houden in dat niet de lage, maar de hoge WW-premie van toepassing is. De volgende twee herzieningssituaties worden uitgesteld; onduidelijk is nog wanneer de invoering daarvan dan wel gepland is. Het gaat om de volgende twee situaties:

  • Het geval wanneer de werknemer binnen een jaar na aanvang van een dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangt vanwege verlies aan arbeidsuren of inkomsten bij de werkgever.
  • Het geval wanneer een werknemer een WW-uitkering ontvangt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever een lage WW-premies is herzien, omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering kreeg uit hoofde van dezelfde dienstbetrekking.

De reden voor het uitstel is dat het UWV nog niet in staat is om de beschikkingen in alle gevallen foutloos te kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Verwachte automaatregelen per 2020

05-09-2019

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor de komend jaren bekend, waaronder een aantal plannen met betrekking tot de auto. Dit overzicht laat zien wat ons, waarschijnlijk, te wachten staat ...

Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

05-09-2019

Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-dealBrexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen? ...

Geen aanpak import gebruikte elektrische auto

03-09-2019

Staatssecretaris Snel is niet van plan de import van jonge, gebruikte elektrische auto's aan te pakken. Dit antwoordde hij eerder op Kamervragen. ...

Opletten bij wijziging auto van de zaak

30-08-2019

Als een auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt een werknemer met de bekende bijtelling te maken. Alleen als hij met de auto per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, is de bijtel ...

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

29-08-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten wet ...

Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!

28-08-2019

Heeft u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen. ...