Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

    29 augustus 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

Boeken

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en het financieren van de WW. Zo regelt de WAB dat werknemers vanaf volgend jaar bijvoorbeeld eerder recht hebben op een transitievergoeding bij ontslag. Ook kunt u een werknemer een langere periode tijdelijk in dienst houden, namelijk drie in plaats van de huidige twee jaar. Enkele onderdelen van de WAB worden later ingevoerd. Het betreft de volgende onderdelen:

1. Compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke

Werkgevers kunnen niet eerder dan 1 april 2020 aanspraak maken op een compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag van een langdurig zieke werknemer.

2. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de kleine werkgever

Deze maatregel wordt waarschijnlijk per 1 januari 2021 ingevoerd. Reden hiervoor is dat het UWV de hiervoor noodzakelijke systeemaanpassingen niet tijdig kan doorvoeren.

Tip! Beide regelingen voor de compensatie van de transitievergoeding worden wel met terugwerkende kracht ingevoerd, namelijk voor transitievergoedingen die tot 1 juli 2015 zijn betaald.

3. Payrollpensioen

Ook het onderdeel van de wet waarin een adequaat pensioen voor payrollers geregeld wordt, treedt later in werking. De ingangsdatum voor dit onderdeel wordt nu 1 januari 2021. Reden voor dit uitstel is dat er nog geen adequate pensioenregeling is voor payrollmedewerkers die gelijk is aan de pensioenregeling van andere werknemers met een vergelijkbare functie.

4. Herzieningssituaties WW-premie

Tot slot behelst de WAB een aantal herzieningssituaties voor de WW-premie. Deze herzieningssituaties houden in dat niet de lage, maar de hoge WW-premie van toepassing is. De volgende twee herzieningssituaties worden uitgesteld; onduidelijk is nog wanneer de invoering daarvan dan wel gepland is. Het gaat om de volgende twee situaties:

  • Het geval wanneer de werknemer binnen een jaar na aanvang van een dienstbetrekking een WW-uitkering ontvangt vanwege verlies aan arbeidsuren of inkomsten bij de werkgever.
  • Het geval wanneer een werknemer een WW-uitkering ontvangt, terwijl maximaal een jaar eerder bij dezelfde werkgever een lage WW-premies is herzien, omdat dezelfde werknemer binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking een WW-uitkering kreeg uit hoofde van dezelfde dienstbetrekking.

De reden voor het uitstel is dat het UWV nog niet in staat is om de beschikkingen in alle gevallen foutloos te kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen over de Wet arbeidsmarkt in balans, neem dan contact met ons op.

 

 Nieuws

Informatiebeschikking inspecteur, wat mag?

08-11-2019

Als u de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in ...

Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer

07-11-2019

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips. ...

Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen!

06-11-2019

Als u vanwege de wijziging in de aftrek van partneralimentatie per 2020 het bedrag aan alimentatie gaat herzien, is het van belang ook rekening te houden met toeslagen. ...

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

06-11-2019

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren? ...

Toch fors hogere bpm door andere meetmethode

04-11-2019

De nieuwe meetmethode die gebruikt wordt ter bepaling van de CO2-uitstoot door auto’s, leidt tot een fors hogere bpm. Dit stellen de organisaties RAI en BOVAG, op basis van een onderzoek door K ...

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

04-11-2019

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening ...