Een dag niet gerekend is een dag niet gewerkt

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

    4 november 2019

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden?

Ter beschikking stellen

De regeling geldt alleen voor een fiets die u ter beschikking stelt. Dit betekent dat u als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook uw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De fiets blijft uw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij bij u uit dienst treedt.

Tip! Onder ‘fiets’ wordt ook een elektrische fiets en een zogenaamde ‘speed pedelec’ verstaan.

Forfaitaire bijtelling

Fiets

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

Voor het privégebruik van de fiets geldt vanaf 2020 een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak wordt de bijtelling bij het loon geteld en moet u hierover loonbelasting inhouden. Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon. Hoe hoger het belastingtarief, des te meer kost het.

Voorbeeld: u stelt een fiets van € 1.000 ter beschikking. De bijtelling is 7% x € 1.000 = € 70 per jaar. Bij een belastingtarief van 37,35% (in 2020 tot een inkomen van € 68.507), kost dit € 26 per jaar.

Geen vergoeding meer geven!

Houd er rekening mee dat u uw werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat kan alleen voor kilometers die hij fietst op een fiets die zijn eigendom is. Voor het zakelijk gebruik van de eigen fiets kunt u een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven. Iemand die bijvoorbeeld vijf km van de zaak woont, kunt u dus 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt hij de fiets op 100 dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto. Ga dus eerst met uw personeel om de tafel of er wel animo is voor een fiets van de zaak, met name als u nu een vergoeding verstrekt.

Kosten voor uw rekening

De bijkomende kosten van bijvoorbeeld onderhoud of van een verzekering komen ook voor uw rekening, omdat de fiets uw eigendom is. Deze aftrekbare kosten komen gewoon ten laste van de winst.

Ook voor ondernemer en dga

De regeling geldt ook voor u als ondernemer in de inkomstenbelasting of voor de dga met een bv. In het eerste geval wordt de forfaitaire bijtelling bij de winst geteld, bij de dga wordt de bijtelling net als bij andere werknemers ingehouden op het loon. Bij twijfel moet de inspecteur aannemelijk maken dat een zakelijke fiets ook voor privégebruik ter beschikking staat. Dit is in ieder geval zo als de fiets voor het woon-werkverkeer ter beschikking staat. Woont u als ondernemer of dga bij uw bedrijf, dan zal het voor de inspecteur nog niet meevallen dit te bewijzen.

Tip! Bij een terbeschikkinggestelde fiets wordt 7% van de waarde per jaar belast. Leg wel vast dat de fiets uw eigendom blijft en teruggegeven moet worden bij het einde van de dienstbetrekking.

 

 Nieuws

Advieswijzer Eigen woning 2020

18-02-2020

Voor de eigen woning gelden duidelijke, strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien ...

Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart!

17-02-2020

Blijft uw omzet dit jaar onder de € 20.000, dan kunt u deelnemen aan de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Als u hiervoor nog niet bent aangemeld, moet u dit alsnog doen en e ...

Vanaf 1 maart meldingsplicht buitenlandse transporteur

17-02-2020

Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zond ...

Duizenden voorlopige teruggaven onterecht stopgezet

14-02-2020

De Belastingdienst heeft de voorlopige teruggave dit jaar voor vele duizenden personen ten onrechte stopgezet. Dit meldt RTL-Nieuws. Daardoor hebben sommigen in januari tot honderden euro’s min ...

Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden budget?

14-02-2020

De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevalle ...

Leg partneralimentatie altijd vast

14-02-2020

Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting, aldus ...